Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Тимчасове положення

                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                         розпорядженням голови райдержадміністрації
                                                                                                                                         від 04 серпня 2010 року № 331-р

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

І. Загальні положення

1. Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (далі-відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації, управлінню регіонального розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальника управління регіонального розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури облдержадміністрації, а також Тимчасовим Положенням про відділ.

ІІ. Основними завданнями відділу 

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва та архітектури на території району;
2.2. Аналіз стану будівництва на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення погоджень в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
2.3. Координація діяльності суб'єктів будівництва щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
2.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
2.5. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

ІІІ. Функції відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері будівництва та архітектури, подає до райдержадміністрації пропозиції з цих питань;
3.2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до райдержадміністрації;
3.3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
3.4. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументального-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції;
3.5. Розглядає у випадках, встановлених законодавством пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, подає райдержадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
3.6. Розробляє і подає райдержадміністрації, виконавчим комітетам міської та сільських рад пропозиції щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
3.7. Розглядає проекти конкретних об'єктів архітектури і подає висновки щодо їх затвердження райдержадміністрації;
3.8. Надає архітектурно-планувальні завдання, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій, готує дозволи на проведення цих робіт;
3.9. Здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів;
3.10. Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель на території району та населених пунктів, що знаходяться в його межах;
3.11. Координує виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування, що здійснюються на території району;
3.12. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією території району та населених пунктів, що знаходяться в його межах;
3.13. Сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження;
3.14. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
3.15. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
3.16. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

    ІV. Права відділу 

4.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції
4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи й інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.3. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з облдержадміністрацією у порядку встановленому чинним законодавством.

V. Структура відділу

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з облдержадміністрацією у порядку встановленому чинним законодавством.
Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.
Начальник відділу:
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
- подає на затвердження голові райдержадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.

VІ. Заключні положення

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.