Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Історична довідка Об’єднаного трудового архіву міської, сільських рад Баштанського району

Рішенням районної ради від 27 жовтня  2005р.  № 14  створений Трудовий   архів   Баштанського району. 
 
Роботу установа розпочала 01 грудня 2005 року.
 
Основним  завданням  даної  установи є прийом   та зберігання  документів з особового складу ( накази  з особового складу, особові рахунки, розрахунково платіжні відомості )  установ, підприємств, організацій, що  ліквідувались або припинили свою діяльність.
 
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від   04.09.2012 № 33455/1/1-12 щодо виконання  Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 05 липня 2012р. № 5068 «Про внесення змін до Закону України « Про Національний архівний фонд та архівні установи» в якому статею  29  зазначено, що кожна  архівна установа сільської, селищної , міської ради здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів , нагромаджених у процесі документування  службових , трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, а також з  метою належного функціонування мережі трудових архівів Миколаївської області , створеної згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.05.05 № 131-р проведена відповідна робота в районі.
 
Рішенням районної ради  від 20 грудня  2012р.  № 5  Трудовий   архів   Баштанського району перейменовано в Об’єднаний трудового архіву міської сільських рад Баштанського району , затвердженно Положення про  Об’єднаний трудовий архів міської, сільських рад Баштанського району, а також  затвердженно районну Програму збереження архівних фондів на 2012- 2016 роки.      
Сільськими радами та міською радою були проведенні сесії та прийняті рішення  « Про делегування Трудовому архіву Баштанського району повноважень щодо зберігання архівних документів , що не належать до Національного архівного фонду , та коштів із міського та сільських бюджетів на їх здійснення » .  Для міської та сільських  рад було розроблено розрахунок  делегування  коштів для утримання трудового архіву  та підписаний  договір з  головою міської та сільських рад Баштанського району. 
 
Договір передбачає  направлення   коштів з сільського бюджету до районного бюджету  на фінансування районної Програми « Збереження архівних фондів на 2012- 2016 роки» та утримання трудового архіву.        
 
На сьогодні джерелами  комплектування документів Об’єднаного трудового архіву  стали  91  установа,  організацій, підприємств, що вже ліквідувались та припинили свою діяльність – це майже 13 тисяч  справ 
 
та 8 тис 444 пакувань з територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу № 130 по виборах депутатів в 2014 році.  
На даний час Трудовий архів має  пристосоване по всім вимогам приміщення загальною  площею   118,8 м.кв.  Приміщення архіву складається з 2-х робочих кімнат (площа 22,2 м.кв) і 2 –х архівосховищ ( площа 65,2 м.кв),  які мають стелажне обладнання  по вимогам  « Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади , місцевого самоврядування , підприємств установ і організацій  » затверджені  Державним Комітетом Архівів України. 
 
З моменту створення Трудового архіву було  затверджено  чисельність Трудового архіву в кількості  2 штатні одиниці: начальник Трудового архіву та бухгалтера. Баштанською районною державною адміністрацією 03 січня 2007 року розглянуто питання  про введення  до штатного розпису  у 2007 році додаткові 1,5 штатні одиниці ( 0,5 ст. –прибиральниці, 1 ст. – охоронника).   На даний час чисельність Об’єднаного  трудового архіву – 2,5 штатні одиниці( Директор Трудового архіву, бухгалтер та 0,5 ст. –прибиральниці). 
У 2015  році   за документами з особового складу  ліквідованих підприємств ,установ ,організацій району видано  843 довідок про підтвердження трудового стажу та  заробітку з них видано : за зверненнями громадян - 660 довідок, за запитами  Управлінь Пенсійного фонду - 183 довідки, в т.ч.15 довідок підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах(трактористи, доярки) та 8 довідок-  за вислугу років.
 
Відповіді на запити надаються  у встановлені терміни , друкуються за допомогою комп’ютера.