Головна Новини Учасникам АТО та членам їх сімей Доступ до публічної інформації Люди твої, Баштанщино Актуально! Добровільне об’єднання територіальних громад Запобігання проявам корупції

Посадова інструкція

Посадова інструкція начальника управління агропромислового розвитку
Баштанської районної державної адміністрації

І.Загальні положення

1.Основним завданням начальника управління агропромислового розвитку (далі начальника управління) є здійснення керівництва діяльністю управління та забезпечення виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики в галузях агропромислового виробництва.
2.Начальник управління призначається на посаду і звільняється з неї головою райдержадміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією у встановленому чинним законодавством порядку.
3.Начальник управління повинен мати вищу освіту сільськогосподарського спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, навики роботи на ПЕОМ, вільно володіти державною мовою.
4.Начальник управління безпосередньо підпорядковується заступнику голови районної державної адміністрації з питань агропромислового розвитку.
5.Начальнику управління підпорядковуються всі працівники управління агропромислового розвитку;
6.Начальник управління у своїй практичній роботі керується Конституцією України, законами України, Кабінету Міністрів України іншими нормативно-правовими актами, Положенням про управління агропромислового розвитку Баштанської райдержадміністрації та іншими матеріалами включаючи цю інструкцію.
7.На час відсутності (відпустка, хвороба, відрядження, тощо) виконання обов’язків покладаються на заступника начальника управління агропромислового розвитку, начальника відділу економічного аналізу, фінансово-кредитного забезпечення, соціально-трудових відносин та реформування управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.


ІІ.Завдання та обов”язки

Начальник управління агропромислового розвитку:
1.Здійснює керівництво діяльностю управління.
2.Розподіляє обов”язки між заступником начальника управління, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності заступника та керівників структурних підрозділів. Організовує та контролює їх роботу.
3.Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників управління.
4.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
5.Призначає на посаду і звільняє з посад працівників управління у встановленому чинним законодавством порядку.
6.Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.
7.Керує розробкою проектів аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління агропромисловим комплексом району.
8.Вживає заходи щодо вдосконалення співпраці управління з іншими підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об”єднаннями громадян.
9.Організовує роботу із захисту державної таємниці у відповідності з чинним законодавством.
10.Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління.
11.Забезпечує роботу з ведення діловодства, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні.
12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності управління, вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.


ІІІ. Права

Начальник управління має право:
1.Представляти управління в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
2.У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління агропромислового розвитку.
3.Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи управління.
4.Залучати фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підвідомчих підприємств, організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5. Користуватись пільгами, передбаченими Законом України „Про державну службу”.


ІУ.Відповідальність

Начальник управління несе персональну відповідальність:
1.Виконання покладених на управління агропромислового розвитку завдань та обов”язків.
2.Якість і своєчасність виконання своїх посадових обов”язків.
3.Бездіяльність або невикористання наданих йому прав.
4.Стан трудової дисципліни в управлінні
5.Порушення норм поведінки державного службовця та обмежень, пов”язаних з прийняттям та проходження державної служби.


У.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Розробляє на рівні району баланси забезпечення потреб населення у продовольстві, сприяє виробництву і організовує закупівлю сільськогосподарської продукції та сировини, забезпечує формування державних ресурсів зерна, олійних і технічних культур, м’яса, молока, яєць, картоплі, овочевої та іншої продукції.
5.2. Готує пропозиції до проектів програм економічного та соціального розвитку відповідної території і проектів місцевого бюджету.
5.3. Забезпечує подання головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної адміністрації пропозицій щодо розроблення прогнозів економічного та соціального розвитку підприємств галузей агропромислового виробництва.
5.4.Аналізує тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва і готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічної реформи, бере участь у розробленні і забезпеченні виконання основних прогнозних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку України на коротко та середньостроковий період та проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на короткостроковий і середньостроковий період, а також розробляє прогнози економічного та соціального розвитку регіонів на коротко та середньостроковий період та програм економічного та соціального розвитку регіонів на коротко та середньостроковий період.
5.5.Надає сільськогосподарським товаровиробникам консультаційну допомогу з економічних питань та маркетингу (прогнозування, ціновий моніторинг, ведення бухгалтерського обліку і звітності тощо).
5.6. Організовує роботу з ефективного використання і збереження державного майна, закріпленого за підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінагрополітики.
5.7.Організовує і координує процес реформування підприємств галузей агропромислового виробництва, надає методичну допомогу з питань приватизації та паювання майна і землі.
5.8.Організовує розроблення та освоєння високо конкурентних систем ведення землеробства і тваринництва із застосуванням енергозберігаючих технологій.
5.9.Координує племінну та селекційну роботу сільськогосподарських підприємств усіх форм власності.