Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Про виконання місцевих бюджетів Баштанського району за січень- жовтень 2011 року

Про виконання місцевих бюджетів
Баштанського району за січень-
жовтень 2011 року

Виконання місцевих бюджетів району в умовах чинного бюджетного законодавства 2011 року спрямовано на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян. 

З метою недопущення негативного прояву у виконанні місцевих бюджетів за січень - жовтень 2011 року владою району забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) .

    Надходження податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на території Баштанського району за січень-жовтень 2011 року склали 23230,8 тис. грн. при плані з урахуванням внесених змін 21821,2 тис. грн., або 106,5 відсотка (приріст до плану склав 1409,6 тис.грн), до минулого року 112,1 відсотка (приріст склав 2514,5 тис.грн.). 
Виконання плану мобілізації податків і зборів по районному бюджету за січень-жовтень поточного року – 103,7 відсотків, по міському бюджету – 102,1 відсотків та по сільських бюджетах – 114,1 відсотків .

    Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма органами місцевого самоврядування. Тому, станом на 01.11.11 передбачені плани виконано майже по всіх сільських радах, крім Пісківської сільської ради – 80,7% до плану (менше на 41,8 тис.грн.) та Плющівської сільської ради- 84,7 % до плану ( менше на 52,8 тис.грн.).

    Виконання річного обсягу дохідної частини бюджету за січень – жовтень 2011 року, при річній нормі 83,3 %, складає 85,3 % до річної норми. Проаналізувавши виконання сільських бюджетів на звітну дату, слід відмітити, що невиконання щомісячної річної норми надходжень спостерігається лише по 2-х сільських радах, а саме по: Пісківській ( 66,9%), невиконання відслідковується в цілому по податку на доходи фізичних осіб та Плющівській ( 81,4 %) , невиконання спостерігається загалом по платі за землю. 

    В зв»язку з цим, в жовтні місяці 2011 року сільських голів Пісківської та Плющівської сільських рад було заслухано на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при райдержадміністрації та надано ряд рекомендацій щодо проведення роботи по виконанню затверджених планових показників, а саме, зменшення дохідної та видаткової частини бюджету в межах економії планових призначень.

    Питання щодо виконання передбачених планових показників дохідної частини по місцевих бюджетах району знаходиться на щоденному контролі. 

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів залишається податок з доходів фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 16603,0 тис. грн., або 104,1 відсотка планових призначень з урахуванням змін, до минулого року – 109,1 відсотка («+» 1378,0тис. грн.). 

  Також, одним із основних бюджетоутворюючих доходних джерел наповнення місцевого бюджету є плата за землю, яку станом на 01.11.11 мобілізовано в сумі 5692,7 тис. грн. при плані 5123,7 тис.грн., або 111,1 відсотка до плану звітного періоду з урахуванням змін та 120,4 відсотка до минулого року («+»964,3 тис.грн.).  

Крім того з метою збільшення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району та залучення додаткових резервів їх наповнення у січні- жовтні 2011 року, зосереджувалась увага на легалізацію робочих місць, стягнення платежів до бюджетів усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших виплат. Райдержадміністрацією, державною податковою інспекцією у Баштанському районі встановлено жорсткий контроль за станом виконання доходної частини бюджету. З цією метою постійно проводиться всебічний аналіз сплати суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях. 

Питання щодо дотримання суб’єктами господарювання зобов’язань по сплаті податків і платежів до бюджетів усіх рівнів постійно розглядаються на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при райдержадміністрації. 

Протягом звітного періоду проведено 41 засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при райдержадміністрації. 

  В результаті проведеної роботи сплачено частину боргу по фінансовій підтримці, наданій сільгосптоваровиробникам у 1997-1999 роках ВАТ «Виноградівське» -6,0 тис.грн., ТОВ « Авангард» -5,0 тис.грн.

З метою легалізації зайнятості, недопущення використання роботодавцями найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин, зниження рівня безробіття в районі головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 06.07.09 №453 - р „Про перевірки суб”єктів підприємницької діяльності, які використовують найманих працівників”

  За звітний період 2011 року робочою групою здійснено 54 рейди, під час яких проведено перевірки у 414 суб’єктів підприємницької діяльності, в результаті перевірок виявлено 67 особи , які працювали без оформлення трудових відносин. Після вжитих заходів було легалізовано працю 65 осіб, відповідно до трудового законодавства, із яких 4 чол. оформили підприємницьку діяльність, 61 чол. працюють за трудовим договором, а від праці 2 чол.відмовились.  

  Дане питання також постійно розглядається на засіданнях вищезазначеної комісії, що позитивно впливає на легалізацію зайнятості населення та недопущення використання тіньових схем суб’єктами підприємницької діяльності в районі.

   З огляду на вищезазначене, одним із основних питань, над яким проводиться щоденна конкретна робота владою району є максимальне наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги в районі.

    Обсяг виконання видаткової частини зведеного бюджету району станом на 01.11.2011 року склав 102755,5 тис. грн., або 97,0 % до плану звітного періоду, 80,6 % до річного плану. 

    На фінансування захищених статей видатків спрямовано 95,7 % коштів загального фонду зведеного бюджету району (120768,7 грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загально - бюджетних видатках складає 64,5 % (64203,0 тис. грн.), оплати медикаментів – 1,1 % (1313,0 тис. грн. ), оплати продуктів харчування – 3,0 % (3824,0 тис. грн.), енергоносіїв – 6,2% (7861,7 тис. грн.)., поточні трансферти населенню – 34,5 % (43567,0 тис.грн.). 

     Станом на 01.11.2011 видаткова частина місцевих бюджетів збільшилась з початком роком на 5278,9 тис.грн., з них за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на 01.01.11 – 2603,6 тис.грн.( в т.ч. районний бюджет – 1465,8 тис.грн.), за рахунок перевиконання доходної частини – 1624,1 тис.грн. ( в т.ч. районний бюджет – 1325,7 тис.грн.), за рахунок міжбюджетних трансфертів з обласного та державного бюджетів – 1051,2 тис.грн.

    Бюджетні кошти направлені на заробітну плату з нарахуванням -225,9 тис.грн., енергоносії – 167,2 тис.грн., на капітальний ремонт і придбання обладнання – 1617,9 тис.грн., поточні трансферти (пільги, субсидії, соцдопомога) населенню – 1051,3 тис.грн., на інші поточні видатки – 2216,6 тис.грн.

    З огляду на вищезазначене, одним із основних питань, над яким проводиться щоденна конкретна робота владою району є максимальне наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги в районі.