Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Виконання місцевих бюджетів січень 2012

З метою недопущення негативного прояву у виконанні місцевих бюджетів за 2012 рік владою району забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) .

Надходження податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на території Баштанського району станом на 01.02.12 складає 1734,8 тис. грн. при плані з урахуванням внесених змін 1572,6 тис. грн., або 110,3 % до плану та 106,6% до відповідного періоду минулого року (1626,8 тис.грн.). 

Виконання плану мобілізації податків і зборів по районному бюджету очікується в розмірі 105,1 %, по міському бюджету – 107,6 % та по сільських бюджетах – 124,3 % .

Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма органами місцевого самоврядування тому передбачені планові показники дохідної частини виконанні в повному обсязі. 

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів залишається податок з доходів фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 1310,9тис. грн., або 104,7 відсотка планових призначень з урахуванням змін, до відповідного періоду минулого року – 110,2 відсотка («+» 121,7 тис. грн.). 

Також, одним із основних бюджетоутворюючих доходних джерел наповнення місцевого бюджету є плата за землю, яку за січень 2012 року мобілізовано в сумі 378,0 тис. грн. при плані 278,0 тис.грн., або в1,3 раз більше до тимчасового плану звітного періоду та 102,4 відсотка до відповідного періоду минулого року («+»8,8 тис.грн.). 

По спеціальному фонду надходження склали – 129,8 тис.грн.( без власних надходжень), або в 1,5 раз більше до відповідного періоду минулого року ( «+» 45,8 тис.грн.) .

Крім того, з метою збільшення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району та залучення додаткових резервів їх наповнення у 2012 році, зосереджувалась увага на легалізацію робочих місць, стягнення платежів до бюджетів усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших виплат. Райдержадміністрацією, державною податковою інспекцією у Баштанському районі встановлено жорсткий контроль за станом виконання доходної частини бюджету. З цією метою постійно проводиться всебічний аналіз сплати суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях. 

Питання щодо дотримання суб’єктами господарювання зобов’язань по сплаті податків і платежів до бюджетів усіх рівнів постійно розглядаються на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при райдержадміністрації. 

Протягом звітного періоду проведено 2 засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при райдержадміністрації. 

З огляду на вищезазначене, одним із основних питань, над яким проводиться щоденна конкретна робота владою району є максимальне наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги в районі.