Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Виконанні місцевих бюджетів за січень-лютий 2012 року

З метою недопущення негативного прояву у виконанні місцевих бюджетів за січень-лютий 2012 року владою району забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) .

Надходження податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) на території Баштанського району станом на 01.03.12 складає 3969,1 тис. грн. при плані з урахуванням внесених змін 3520,0 тис. грн., або 112,8 % до плану та 114,8 % до відповідного періоду минулого року (510,2 тис.грн.). 

Виконання плану мобілізації податків і зборів по районному бюджету очікується в розмірі 106,7 %, по міському бюджету – 107,5 % та по сільських бюджетах – 128,8 % .

Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма органами місцевого самоврядування тому передбачені планові показники дохідної частини виконанні в повному обсязі. 

Основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів залишається податок з доходів фізичних осіб, який мобілізовано в сумі 2905,9тис. грн., або 107,1 відсотка планових призначень з урахуванням змін, до відповідного періоду минулого року – 119,9 відсотка («+» 482,1 тис. грн.). 

Також, одним із основних бюджетоутворюючих доходних джерел наповнення місцевого бюджету є плата за землю, яку за січень-лютий 2012 року мобілізовано в сумі 915,6 тис. грн. при плані 709,9 тис.грн., або в1,3 раз більше до плану звітного періоду з урахуванням змін та 106,9 відсотка до відповідного періоду минулого року («+»59,0 тис.грн.). 

По спеціальному фонду надходження склали – 296,1 тис.грн.( без власних надходжень), або в 1,6 раз більше до відповідного періоду минулого року ( «+» 117,6 тис.грн.) . 

Крім того з метою збільшення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району та залучення додаткових резервів їх наповнення у січні- лютому 2012 року, зосереджувалась увага на легалізацію робочих місць, стягнення платежів до бюджетів усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших виплат. Райдержадміністрацією, державною податковою інспекцією у Баштанському районі встановлено жорсткий контроль за станом виконання доходної частини бюджету. З цією метою постійно проводиться всебічний аналіз сплати суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях. 

Питання щодо дотримання суб’єктами господарювання зобов’язань по сплаті податків і платежів до бюджетів усіх рівнів постійно розглядаються на засіданнях тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при райдержадміністрації. 

Протягом звітного періоду проведено 6 засіданнь тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при райдержадміністрації. 

З огляду на вищезазначене, одним із основних питань, над яким проводиться щоденна конкретна робота владою району є максимальне наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги в районі.