Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Виконанні місцевих бюджетів за січень-березень 2012

З метою недопущення негативного прояву у виконанні місцевих бюджетів за січень-березень  2012 року  владою району забезпечена скоординована робота в частині  максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по  податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) .

Надходження податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів   (без урахування трансфертів) на території Баштанського району станом на 01.04.12 складає  6199,7 тис. грн.  при  плані з урахуванням внесених змін 5630,7 тис. грн., або 110,1 % до плану  та 110,7 % до відповідного періоду минулого року (598,9 тис.грн.). 
 
Виконання плану мобілізації податків і зборів по районному бюджету  складає- 107,3%,  по міському   бюджету – 101,6 %  та по сільських бюджетах – 122,4 % .
 
Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма органами місцевого самоврядування тому передбачені планові показники дохідної частини виконанні в повному обсязі.  
 
Основним  бюджетоутворюючим  джерелом місцевих бюджетів    залишається податок з доходів фізичних осіб, який   мобілізовано в сумі 4613,4 тис. грн., або 106,8 відсотка  планових призначень з урахуванням змін, до відповідного періоду минулого року – 132,9 відсотка («+» 690,9 тис. грн.). 
 
Також, одним із основних бюджетоутворюючих доходних джерел наповнення місцевого бюджету є   плата за землю,  яку за січень-березень 2012 року мобілізовано в сумі 1369,0тис. грн.  при плані 1156,4 тис.грн., або 118,4 відсотка до  плану звітного періоду з урахуванням змін та 99,5 відсотка до  відповідного періоду минулого року, що менше на 7,2 тис.грн., зменшення зумовлене тим, що станом на 01.04.12 у сільських радах відсутні договора на надання  земельних ділянок в оренду за межами населених пунктів.
 
По спеціальному фонду надходження склали – 454,6 тис.грн.( без власних надходжень), або в 2,2 раз більше до відповідного періоду минулого року ( «+» 247,3 тис.грн.) .  
                                                               
Крім того  з метою збільшення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів району та залучення додаткових резервів їх наповнення у січні- березні 2012 року, зосереджувалась увага на  легалізацію робочих місць, стягнення платежів до бюджетів усіх рівнів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших виплат. Райдержадміністрацією, державною податковою інспекцією у Баштанському районі встановлено жорсткий контроль за станом виконання доходної частини бюджету. З цією метою постійно  проводиться всебічний аналіз сплати суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях. 
 
Питання щодо дотримання суб’єктами господарювання зобов’язань по сплаті податків і платежів до бюджетів усіх рівнів постійно розглядаються на засіданнях  тимчасової комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат  при райдержадміністрації. 
 
Протягом звітного періоду проведено  8 засіданнь тимчасової комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат  при райдержадміністрації. В результаті проведеної работи ВАТ «Виноградівським» сплачено частину боргу по фінансовій підтримці, наданій сільгосптоваровиробникам у 1997-1999 роках. В сумі – 1,0 тис.грн.
 
Також, проводиться робота по виявленню неоформлених найманих працівників та залучення їх до реєстрації та оформлення трудових відносин.
 
За звітний період 2012 року робочою групою здійснено 13 рейдів по легалізації зайнятості, недопущення використання роботодавцями найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин, зниження рівня безробіття, перевірено 116 об»єктів, під час яких проведено  перевірки у 111 суб’єктів  підприємницької  діяльності, які використовували працю 119 найманих працівників, із яких 8 чол.працювали без оформлення трудових відносин.. Після вжитих заходів було легалізовано працю 8 осіб, відповідно до трудового законодавства,  із  них -1 особа відкрила підприємництво, 6 осіб працюють за трудовим договором, від праці одного працівника відмовились. 
 
Дане питання також постійно розглядається на засіданнях вищезазначеної комісії, що позитивно впливає на легалізацію зайнятості населення та недопущення використання тіньових схем суб’єктами підприємницької діяльності в районі.
 
З огляду на вищезазначене, одним із основних питань, над яким проводиться щоденна конкретна робота владою району є максимальне наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (легалізація зайнятості населення, погашення податкового боргу, розрахунки по  податку з доходів фізичних осіб за оренду земельних паїв, виплата заробітної плати « в конвертах» ) та забезпечення фінансування першочергових статей витрат, з метою уникнення соціальної напруги в районі.