Головна Новини Учасникам АТО та членам їх сімей Доступ до публічної інформації Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції

Система обліку публічної інформації у Баштанській районній раді на 2016 рік

 

п/п

Найменування груп документів, які підлягають реєстрації

№ справи, у якій обліковуються документи

 

Відповідальні

 

Примітка

1

Рішення районної ради

Справа

04.05-2

Махно Л.І.

 

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа

2

Проекти рішень районної ради

Справа

04.01-10

Пшиченко В.І.

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття

3

Протоколи сесій районної ради

 

Справа

04.06-7

Махно Л.І.

 

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради не пізніше 30 календар­них днів з дня проведення сесії

4

Аудіозапис сесій районної ради

Справа

04.06-7

Махно Л.І.

 

 

5

Протоколи засідань президій районної ради

Справа

04.06-7

Кононенко Л.А.

 

6

Рішення президій районної ради

Справа

04.06-7

Кононенко Л.А.

 

7

Протоколи, висновки, рекомендації , рішення засідань постійної комісії районної ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології,  благоустрою та раціонального використання природних ресурсів

Справа

04.06-7

Махно Л.І.

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання постійної комісії

8

Аудіозапис засідань постійної комісії районної ради з питань АПК, земельних ресурсів, екології,  благоустрою та раціонального використання природних ресурсів

Справа

04.06-7

Махно Л.І.

 

 

9

 

Протоколи, висновки, рекомендації, рішення засідань постійної комісії районної ради з питань культури, освіти, молоді, спорту та засобів масової інформації, депутатської діяльності та етики

 

 

Справа

04.06-7

 

Бальчунас Л.В.

 

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання постійної комісії

10

Аудіозапис засідань постійної комісії районної ради з питань культури, освіти, молоді, спорту та засобів масової інформації, депутатської діяльності та етики

 

 

Справа

04.06-7

Бальчунас Л.В.

 

11

Протоколи, висновки, рекомендації, рішення засідань постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, мате-ринства, дитинства, соціального захисту населення, законності та захисту прав громадян

 

 

Справа

04.06-7

Пшиченко В.І.

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання постійної комісії

12

Аудіозапис засідань постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення, законності та захисту прав громадян

 

 

Справа

04.06-7

Пшиченко В.І.

 

13

Протоколи, висновки, рекомендації, рішення засідань постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки та інвестицій

 

Справа

04.06-7

Пшиченко В.І.

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання постійної комісії

14

Аудіозапис засідань постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки та інвестицій

 

 

Справа

04.06-7

Пшиченко В.І.

 

15

Протоколи, висновки, рекомендації, рішення засідань постійної комісії районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комуналь-ного господарства, торго-вельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації

та власності

 

Справа

04.06-7

Махно Л.І.

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання постійної комісії

16

Аудіозапис засідань постійної комісії районної ради з питань промисло-вості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального гос-подарства, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації

та власності

 

Справа

04.06-7

Махно Л.І.

 

17

Протоколи, висновки, рекомендації, рішення спільних засідань постійних комісій районної ради

Справа

04.06-7

Пшиченко В.І.

Бальчунас Л.В.

Махно Л.І.

Підлягають оприлюдненню на сайті Баштанської районної ради не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання постійної комісії

18

Аудіозаписи спільних засідань постійних комісій районної ради

 

Справа

04.06-7

Пшиченко В.І.

Бальчунас Л.В.

Махно Л.І.

 

19

Протоколи засідань тимчасових комісій

 

Справа

04.06-7

Пшиченко В.І.

 

 

20

Протоколи засідань робочих груп

Справа

04.06-7

Відповідальний працівник районної ради

 

21

Розпорядження з питань основної діяльності

Справа

04.04-17

Кононенко Л.А.

Підлягають опри-людненню на сайті районної ради (крім внут-рішньо-організа-ційних), невід-кладно, але не піз-ніше 5 робочих днів з дня підпи-сання документа

22

Розпорядження з кадрових питань (особового складу)

 

Справа

04.04-17

Змієвська Л.О.

 

23

Розпорядження про надання відпусток

 

Справа

04.04-17

Змієвська Л.О.

 

24

Розпорядження з адміністративно-господарських питань

 

Справа

04.04-17

Пустовар А.І.

 

25

Протоколи засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

 

Справа

04.06-7

Кононенко Л.А.

 

26

Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

 

Справа

04.06-7

Кононенко Л.А.

 

27

Протоколи засідань Комісії з питань нагородження Почесною грамотою районної ради

 

Справа

04.06-7

Погосова Н.В.

 

28

Звіти щодо задоволення запитів на інформації

Справа

04.06-7

Бальчунас Л.В.

Підлягають оприлюдненню на сайті районної ради щоквартально, невідкладно, не пізніше 5 числа наступного місяця кварталу

 

29

 

Протоколи засідань комісії районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

 

 

Справа

04.06-7

 

Бальчунас Л.В.

 

30

Акти ревізій фінансово-господарської діяльності

 

Справа

04.06-7

Пустовар А.І.

 

31

Бухгалтерські документи

Згідно із Зведеною індивідуальною номенклатурою справ виконавчого апарату Баштанської районної ради на      2016 рік

 

Пустовар А.І.

 

32

Вхідні службові листи (у тому числі в електронній формі)

 

Справа

04-02-09

Змієвська Л.О.

 

33

Вихідні службові листи (у тому числі в електронній формі)

Справа

04-02-01

Змієвська Л.О.

 

34

Звернення громадян

04.03-07

 (електронна форма)

Змієвська Л.О.

 

35

Звіти про роботу із зверненнями громадян

Справа

04.06-7

Змієвська Л.О.

Підлягають оприлюдненню на сайті районної ради щорічно, не пізніше     10 січня наступного року

36

Запити на інформації

Справа

04.06-6

Бальчунас Л.В.

 

37

Протоколи засідань атестаційної комісії районної ради

Справа

04.06-7

Змієвська Л.О.

 

38

Протоколи засідань конкурсних комісій на заміщення вакантних посад

Справа

04.06-7

Змієвська Л.О.

 

39

Щорічні оцінки посадових осіб місцевого самоврядування

Справа

04.06-7

Змієвська Л.О.

 

40

Протоколи комісії з питань загальнообов’язкового державного страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

Справа

04.06-7

Пустовар А.І.

 

41

Факсограми та документи, отримані електронною поштою

Справа

04.06-7

Змієвська Л.О.

 

42

План основних щомісячних заходів, які проводяться Баштанською районною радою та її виконавчим апаратом

Справа

02-09

Кононенко Л.А.

Підлягають оприлюдненню на сайті районної ради не пізніше 5 днів з моменту затвердження

43

Облік договорів з господарської діяльності

Справа

06-17

Пустовар А.І.

 

44

Облік угод районної ради з обласною, міською, сільськими радами про передачу (прийняття) бюджетних коштів з (до) районного бюджету Баштанського району

Справа

04.06-8

Бальчунас Л.В.

 

45

Фінансові результати роботи за рік

Справа

06-04

Пустовар А.І.

 

46

Інші види інформацій

Згідно із Зведеною індивідуальною  номенклатурою справ виконавчого апарату Баштанської районної ради  на 2016 рік

Кононенко Л.А.