Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Положення про президію районної ради

І. Загальні положення

1.1. Президія районної ради відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється районною радою. 
Президія є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, координує роботу постійних комісій ради.

1.2. Президія підзвітна районній раді. Президія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

1.3. До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутат-ських фракцій та груп. 
У разі відсутності голови постійної комісії у засіданні президії бере участь заступник голови постійної комісії. 

Очолює президію районної ради голова районної ради. 

1.4. Президія районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.  

ІІ. Організація роботи президії районної ради
                   
2.1.  Основною організаційною формою роботи президії районної ради є засідання. Засідання президії районної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини її складу, затвердженого районною радою.

2.2. Засідання президії районної ради скликаються головою районної ради у міру необхідності. 

2.3. У засіданнях президії мають право брати участь депутати районної ради, які не входять до її складу, з правом дорадчого голосу, а також запрошені народні депутати України, депутати обласної ради, голова райдержадміністрації, його заступники, міський та сільські голови, представники громадських організацій та засобів масової інформації.
На засіданнях президії мають право бути присутніми: керуючий справами виконавчого апарату районної ради, начальники відділів ради, юрист районної ради.  

2.4. Члени президії районної ради та запрошені повідомляються про засідання президії та питання, які планується розглянути, не пізніш як за три дні, а у виняткових випадках – за один день. Членам президії та запрошеним надаються необхідні матеріали.

2.5. На засіданні президії районної ради слово для виступів надається за усним або письмовим повідомленням. 

2.6. На засіданні президії районної ради приймаються рішення, які мають дорадчий характер. 
Рішення президії районної ради приймаються більшістю голосів членів президії від її загального складу. 
У разі відсутності на засіданні президії голови постійної комісії, уповноваженого представника депутатської фракції, групи право ухвального голосу мають заступник голови постійної комісії, інший представник депутатської фракції, групи за усним чи письмовим погодженням з головою районної ради і їх присутність зараховується до кворуму.

2.7. Рішення президії районної ради надсилаються для розгляду виконавчим апаратом районної ради органам та особам, яких стосуються, постійним комісіям. 

2.8. Про основні питання, розглянуті президією районної ради та рішення, прийняті на ній, населення району інформується через засоби масової інформації.  

2.9. Засідання президії районної ради оформляється протоколом. Протокол засідання президії підписується головою районної ради.

ІІІ. Повноваження президії районної ради

3.  Президія районної ради:

3.1. Попередньо готує пропозиції і рекомендації з питань, що виносяться на розгляд ради. 

3.2. Координує діяльність постійних комісій районної ради.

3.3. Має право скликати засідання постійних комісій районної ради.

3.4. Контролює хід виконання рішень районної ради та президії. 

3.5. Готує та вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з районною державною адміністрацією, радами інших рівнів, трудовими колективами, об’єднаннями громадян при вирішенні питань місцевого значення.

3.6. Президія районної ради має право утворювати тимчасові комісії з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань, які планується розглянути на засіданні президії, підготовки висновків, рекомендацій та пропозицій, а також проектів рішень. Після надання звіту ці комісії закінчують свої повноваження.