Головна Новини Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Режим підвищеної готовності Інформація для користувачів з вадами зору

Порядок та умови проведення конкурсу з визначення переліку суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення банківських кредитів

Доводимо до відома, що департаментом продовжується прийом документів від сільгосптоваровиробників області для участі у конкурсі з надання фінансової підтримки шляхом здешевлення банківських кредитів.

Нагадуємо, що право на державну підтримку мають суб'єкти господарювання агропромислового комплексу, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції яких за минулий рік не перевищує 20,0 млн.грн.

Часткова компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році, відсотки за користування  кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами. Короткострокові кредити можуть бути залучені протягом 2017-2018 років, середньострокові - з 2016 року.

ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ
Нормативний акт: Постанова КМУ від 29.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (з врахуванням ПКМУ від 07.02.2018 № 254)
 
У 2018 році часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами виплачується позичальникам,  які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, з яких перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом.
Компенсації підлягають відсоткові ставки:
за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат (до 1 року);
середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського  виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення (до 3 років).
Часткова компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами. 
 
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
1. Претенденти на отримання фінансової підтримки подають до конкурсної комісії ЗАЯВКУ за формою, встановленою Мінагрополітики, та такі документи:
копію ВИТЯГУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
копії кредитного договору та додатково укладених договорів між позичальником та банком, засвідчені банком;
довідку про банківські реквізити підприємства (довільна форма);
виписку банку про отримання позичальником кредиту;
копії фінансової звітності за 2017 рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма            № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід);
довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами державної фіскальної служби;
реєстр та копії документів про оплату товарів, робіт, послуг, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки на оплату, платіжні доручення про оплату, прибутково-видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, надання послуг); 
прогнозний розрахунок банку річної суми відсотків за користування кредитом в межах строку дії кредитного договору, з визначенням суми компенсації, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів. 
 
2. Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідченого банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період та довідку-розрахунок банку про нараховані та фактично сплачені відсотки за відповідний період. 
3. До участі у конкурсі не допускаються позичальники, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.
 
Примітка. До кожної кредитної угоди подається окремий повний пакет документів та картонна папка-швидкозшивач.