Головна Новини Герої не вмирають Зміни в законодавстві Електронне звернення Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Інформація для користувачів з вадами зору

Основні результати діяльності національного агенства України з питань державної служби у 2013 році

З метою забезпечення реалізації нового законодавства про державну службу та з урахуванням завдань, визначених у Національному плані дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», та у дорученнях Кабінету Міністрів України, підготовлено та внесено на розгляд Уряду три законопроекти: «Про внесення змін до деяких законів України», «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування». Крім того, внесено зміни до двох постанов Кабінету Міністрів України та трьох наказів Нацдержслужби України, затверджено Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу кількості та аналізу якості розроблених профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті. На основі відповідних рекомендацій проведено аналіз 1582 профілів професійної компетентності посад державної служби у 450 державних органах. З урахуванням результатів проведеного аналізу підготовлено проект Рекомендованого переліку вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, а також вимог до рівня знань, умінь та навичок державних службовців. 

Здійснено моніторинг виконання основних пріоритетів першого етапу (2012-2013) Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки та виконання, в межах повноважень, Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень згаданої Стратегії. Безпосередньо Нацдержслужбою України забезпечено розроблення та затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, розроблено проект Концепції Державної цільової програми щодо формування та реалізації державної кадрової політики на період до 2020 року, доопрацьовано критерії відбору вищих навчальних закладів для підготовки за державним замовленням слухачів за спеціальностями галузі знань «Державне управління», затверджено Методичні рекомендації щодо впровадження у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті системи наставництва державних службовців, підготовлено проект методичних рекомендацій щодо формування корпоративної культури в державних органах та проект методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних програм роботи з талановитою молоддю. 
 
В результаті проведення комплексу організаційних заходів щодо добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», започаткованого Указом Президента України від 5 квітня 2012 року № 246, відібрано 100 осіб, запропонованих до зарахування у 2013 році, та здійснено супроводження професійного розвитку 60 осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву у 2012 році. 
 
Виконано комплекс заходів щодо розвитку системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Вперше з 2004 року спільно з Міністерством освіти і науки України проведено комплексну роботу щодо оновлення галузевого стандарту вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління».
 
Забезпечено обов’язкове підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції 53 138 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (у тому числі 19 662 осіб за рахунок коштів державного бюджету). 
 
У рамках реалізації Програми розвитку лідерства підвищили кваліфікацію 167 державних службовців І-ІІ категорій, а під час проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» - 10 521 державний службовець.
 
З метою здійснення контролю за дотриманням державними органами законодавства про державну службу та запобігання проявам корупції проведено 535 перевірок. 
 
Кадровим службам державних органів та органів місцевого самоврядування надано 700 письмових роз’яснень та 400 усних консультації з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. 
 
Надано понад 15 тисяч роз’яснень громадянам, установам, організаціям щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
 
Забезпечено виконання комплексу заходів щодо адаптації державної служби України до стандартів Європейського Союзу та інституційного розвитку державної служби, а саме: забезпечено успішну реалізацію в органах державної влади 28 проектів TWINNING, ще 33 проекти знаходяться на різних стадіях підготовки та реалізації, проведено 64 заходи TAIEX за участю 1 288 державних службовців.