Bashtanka » News
Home News Запобігання проявам корупції Люди твої, Баштанщино Інформація для користувачів з вадами зору Режим підвищеної готовності

Здійснення пенсійних виплат внутрішньо переміщених осіб

26/11/2019

Громадяни пенсійного віку, що є внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання, вказаної у довідці ВПО.
 
Порядок виплат
 
З 01 липня 2016 року виплата пенсій (а також усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування), що призначені ВПО, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (абз. 1 п. 1.Постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 “Про здійснення соціальнихвиплат внутрішньо переміщеним особам” (із змінами);
 
Для подальшого отримання соціальнихвиплат ВПО необхідно пройти ідентифікаціюодержувачівпенсій, під час якої здійснюється емісіяплатіжнихкарток, які одночасно є пенсійнимпосвідченням. За відсутності проходженнявказаноїідентифікації Пат “Державний ощадний банк України” зупиняєвидатковіоперації за поточнимрахунком до моменту звернення ВПО.
 
З метою забезпечення вчаснихпенсійнихвиплат постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів україни” ПАТ “Державний ощадний банк України” доручено:
 
забезпечити до 01 липня 2016 року відкриття поточних рахунків та видачуплатіжнихкарток за зверненнями ВПО, які не обслуговуються в ПАТ “Державний ощадний банк України”;
 
непізнішеніж з 01 серпня 2016 року розпочати за зверненнями ВПО за власний рахунок виготовлення та обмін існуючих платіжнихкарток на платіжні картки, які одночасно є пенсійнимпосвідченням.
 
Отримання електронного пенсійногопосвідчення
 
Електроннепенсійнепосвідчення
 
Електроннепенсійнепосвідченнявиготовляється на ім'я особи, якій призначенопенсію.
 
Строк його дії як платіжної картки встановлено до 3-х років (але необхідно проходитиідентифікацію у відділенні банку перші 2 рази кожні 6 місяців, надалі — кожні 12 місяців). У разі не проходження чергової ідентифікаціїодержувачапенсії банк блокуєелектроннепенсійнепосвідчення до її проведення.
 
Фізичнаідентифікаціяклієнта, якому відкритопоточний рахунок в установах ПАТ “Державний ощадний банк України” для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка одночасно є пенсійнимпосвідченням, здійснюється кожні три місяці з дня відкриття рахунка.
 
Продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або її продовження
 
У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового електронного пенсійногопосвідчення.
Порядок отримання електронного пенсійногопосвідчення
 
Дії громадянина
 
Для отримання електронного пенсійногопосвідчення необхідно звернутись до територіального органу ПФУ подати заяву (за формою).
 
Виготовлення посвідчень здійснюється у місячний строк на підставі таких відомостей:
 
1. реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 
2. прізвища, ім'я та по батькові;
 
3. дати народження;
 
4. статі;
 
5. номераособовогорахунку;
 
6. видупенсії: за віком, по інвалідності, у разі втратигодувальника, за вислугу років;
 
7. у разі призначення пенсії по інвалідності — групи, причини інвалідності (із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань);
 
8. терміну дії посвідчення.
 
Електроннепенсійнепосвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку.
 
Дії банку
 
Під час звернення банк:
 
забезпечуєідентифікацію ВПО,
 
укладає з ВПО відповідний договор на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності),
 
відкриваєпоточний рахунок та активуєбанківськийплатіжнийдодаток на електронномупенсійномупосвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису,
 
разом з електроннимпенсійнимпосвідченням видає інструкцію про його використання.
 
Перевипуск та знищення електронного пенсійногопосвідчення
 
Для перевипуску електронного пенсійногопосвідчення необхідно повернути банку виданепосвідчення (за наявності), яке знищується лише комісіями, які утворюються на підставі наказівначальників територіальних управліньПенсійного фонду України.
 
Знищенняпенсійногопосвідчення
 
Електроннепенсійнепосвідчення підлягає знищенню у випадку:
 
неточногозапису,
 
виявленняпомилки,
 
смерті особи, якій призначенопенсію,
 
призначенняпенсії на підставі документів, що містятьнедостовірні відомості,
 
непридатностіпосвідчення,
 
закінчення строку дії посвідчення.
 
Перевипускпенсійногопосвідчення
 
Видача нового електронного пенсійногопосвідчення здійснюється за заявою пенсіонера у разі:
 
непридатності для користуванняпосвідчення,
 
втратапосвідчення,
 
виявлення бажання отримуватиінший вид пенсії.
 
Про видачу нового електронного пенсійногопосвідченняробитьсявідмітка у пенсійнійсправі.
 
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв,вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61
 
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
 
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.
 
Ще більше консультаційна інформаційному ресурсіWikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.
 
Місце розташування та контакти відділів бюро правової допомоги:
 
https://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/miscevi-centri/pershyi-mykolaivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
 

Всі новини →