Головна Новини Учасникам АТО та членам їх сімей Доступ до публічної інформації Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції

Перелік документів, що знаходяться у володінні Баштанської районної ради

ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТІВ, 

що знаходяться у володінні Баштанської районної ради

Відповідно до статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інфор-мації", з урахуванням конституційних повноважень Баштанська районна рада є розпорядником публічної інформації стосовно інформації, що була отримана або створена Баштанською районною радою та її органами в процесі реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством України, та яка знаходиться у її володінні.
Баштанська районна рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
адресованими безпосередньо до депутатів Баштанської районної ради;
стосовно інформації, власником якої є інші органи влади України, органи влади інших держав, міжнародні організації;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.


ВИДИ  ІНФОРМАЦІЇ, 
ЯКОЮ ВОЛОДІЄ БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

1. Рішення районної ради. 
2. Проекти рішень районної ради. 
3. Рішення президії районної ради.
4. Рішення постійних комісій районної ради.
5. Рекомендації  постійних комісій районної ради.
6. Висновки постійних комісій районної ради.
7. Розпорядження голови районної ради.
8. Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Баштанської районної ради.
9. Угоди, договори, заяви, меморандуми Баштанської районної ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, організаціями тощо.
10. Протоколи пленарних засідань Баштанської районної ради.
11. Протоколи засідань президії районної ради.
12. Протоколи засідань постійних комісій районної ради.
13. Протоколи засідань Координаційної ради з питань місцевого самовряду-вання про голові Баштанської районної ради.
14. Протоколи засідань Комісії з питань нагородження Почесною грамотою районної ради.
15. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію.
16. Звіти про роботу зі зверненнями громадян.
17. Списки депутатів Баштанської районної ради. 
18. Перелік та склад постійних комісій Баштанської районної ради.
19. Перелік та склад депутатських фракцій у Баштанській районній раді.
20.Плани основних заходів, що проводяться районною радою та її виконав-чим апаратом щомісяця.
21. Штатний розпис виконавчого апарату Баштанської районної ради.
22. Кошторис Баштанської районної ради на рік.
23. Положення про відділи та посадові інструкції працівників виконавчого апарату Баштанської районної ради.
24. Режим роботи виконавчого апарату Баштанської районної ради.
25. Графік прийому громадян керівництвом Баштанської районної ради.
26. Списки помічників-консультантів депутатів Баштанської районної ради.
27.  Документи щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Баштанської районної ради.
28. Інформація щодо захисту прав та інтересів Баштанської районної ради у судових органах.
29. Список телефонних номерів керівників органів місцевого самовряду-вання Баштанського району.
30. Список телефонних номерів працівників виконавчого апарату  Баштан-ської районної ради.
31. Річний план закупівель.
32. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
33. Документи комісії з питань поновлення прав реабілітованих.
34. Вхідні та вихідні листи.
35. Документи про проведення щорічної оцінки роботи працівників виконав-чого апарату Баштанської районної ради.
36. Документи про проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату Баштанської районної ради. 
37. Особові справи працівників виконавчого апарату районної ради. 
38. Звернення (пропозиції, заяви, скарги), запити громадян, у тому числі електронні, електронні петиції.
39. Документи комісії виконавчого апарату районної ради з питань загально-обов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
40. Перелік наборів відкритих даних.
41. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається у районній раді.
42. Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району. 
43. Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду).   
44. Перелік незадіяних земельних ділянок майнових об’єктів (приміщень) спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району, які можуть бути передані в оренду чи інше право користування.
45. Перелік суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району.     
46. Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району.     
47. Фінансова звітність суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району.     
48. Поіменне голосування депутатів Баштанської районної ради на сесіях районної ради сьомого скликання.
49. Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадових осіб місцевого самоврядування, працюючих у виконавчому апараті районної ради, депутатів районної ради та членів їх сімей. 
50. Інші види інформації, якою володіє Баштанська районна рада.