Баштанка » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Учасникам АТО та членам їх сімей Доступ до публічної інформації Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції Перехід на цифрове телевізійне мовлення

До уваги зацікавлених осіб. Готується до друку серія книг

12/02/2018

Пропонуємо ознайомитися з листом Миколаївської облдержадміністрації від 08.02.2018 №119/0/05-3/1-18 "Про нові загальнонаціональні проекти":

З метою відновлення і утвердження українських правових і культурних традицій, консолідації суспільства у національному самоствердженні, підвищення рівня обізнаності українців щодо кращих взірців світової правничої думки, розвитку правової свідомості та праворозуміння, укорінення правової культури і поваги, зміцнення української державності під егідою загальнонаціонального юридичного журналу «Право України» реалізуються нові загальнонаціональні проекти у вигляді окремих серій книг: «Скарбниця пам’яток українського права», «Скарбниця української правничої думки», «Скарбниця світової правничої думки» та «Скарбниця українських реліквій».

«Скарбниця пам’яток українського права» - це пам’ятки українського звичаєвого та канонічного права, пам’ятки українського права Руської та Галицько-Волинської держав, Української держави - «Війська Запорізького», періодів Російської, Австрійської та Австро-Угорської імперій, пам’ятки права Української Народної Республіки періоду Центральної Ради, Української держави періоду гетьмана Павла Скоропадського, Української Народної Республіки за часів Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, періоду Української СРР/РСР, а також періоду відновлення української державності (Карпатська Україна, Українська держава) та право сучасної України.

«Скарбниця української правничої думки» - це визначні праці таких відомих українських вчених-правознавців, як: М.Василенко, С.Дністрянський, М.Драгоманов, Б.Кістяківський, В.Корецький, А.Стоянов, М.Чубинський та багатьох інших.

«Скарбниця світової правничої думки» - це перекладені українською мовою кращі твори таких знаних у всьому світі філософів та вчених-правників, як: Арістотель, Р.Алекси, Ч.Беккаріа, А.В.Дайсі, Р.Дворкін, Г.Гроцій, Г.Гуго, Г.Лаутерпахт, Дж.Локк, Н.Макіавеллі, Ш-Л.Монтеск’є, Р.Паунд, Платон, І.Покровський, Ж.-Ж.Руссо, Фрідріх Карл фон Савіньї, Г.Шершеневич та багатьох інших. 

Скарбниця українських реліквій» - це кращі твори української культури та писемності від Правди Ярослава Мудрого до Акту проголошення незалежності України, до яких відносимо: Повість минулих літ, Буквар Івана Федорова, Апостол, перше видання Кобзаря, Пересопницьке Євангеліє та інші.

Детальну інформацію щодо замовлення та придбання вказаних проектів можна отримати в редакції юридичного журналу «Право України» (04107, м.Київ, вул.Багговутівська, 17/21, тел.: (044) 537-51-00, факс: (044) 537- 52-01? e-mail: editor.pravoua@gmail.com, сайт: www.pravoua.com.ua)

Всі новини →