Баштанка » Новини
Українська | Русский | English
Головна Новини Учасникам АТО та членам їх сімей Доступ до публічної інформації Люди твої, Баштанщино Запобігання проявам корупції

До уваги зацікавлених осіб. Готується до друку серія книг

12/02/2018

Пропонуємо ознайомитися з листом Миколаївської облдержадміністрації від 08.02.2018 №119/0/05-3/1-18 "Про нові загальнонаціональні проекти":

З метою відновлення і утвердження українських правових і культурних традицій, консолідації суспільства у національному самоствердженні, підвищення рівня обізнаності українців щодо кращих взірців світової правничої думки, розвитку правової свідомості та праворозуміння, укорінення правової культури і поваги, зміцнення української державності під егідою загальнонаціонального юридичного журналу «Право України» реалізуються нові загальнонаціональні проекти у вигляді окремих серій книг: «Скарбниця пам’яток українського права», «Скарбниця української правничої думки», «Скарбниця світової правничої думки» та «Скарбниця українських реліквій».

«Скарбниця пам’яток українського права» - це пам’ятки українського звичаєвого та канонічного права, пам’ятки українського права Руської та Галицько-Волинської держав, Української держави - «Війська Запорізького», періодів Російської, Австрійської та Австро-Угорської імперій, пам’ятки права Української Народної Республіки періоду Центральної Ради, Української держави періоду гетьмана Павла Скоропадського, Української Народної Республіки за часів Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, періоду Української СРР/РСР, а також періоду відновлення української державності (Карпатська Україна, Українська держава) та право сучасної України.

«Скарбниця української правничої думки» - це визначні праці таких відомих українських вчених-правознавців, як: М.Василенко, С.Дністрянський, М.Драгоманов, Б.Кістяківський, В.Корецький, А.Стоянов, М.Чубинський та багатьох інших.

«Скарбниця світової правничої думки» - це перекладені українською мовою кращі твори таких знаних у всьому світі філософів та вчених-правників, як: Арістотель, Р.Алекси, Ч.Беккаріа, А.В.Дайсі, Р.Дворкін, Г.Гроцій, Г.Гуго, Г.Лаутерпахт, Дж.Локк, Н.Макіавеллі, Ш-Л.Монтеск’є, Р.Паунд, Платон, І.Покровський, Ж.-Ж.Руссо, Фрідріх Карл фон Савіньї, Г.Шершеневич та багатьох інших. 

Скарбниця українських реліквій» - це кращі твори української культури та писемності від Правди Ярослава Мудрого до Акту проголошення незалежності України, до яких відносимо: Повість минулих літ, Буквар Івана Федорова, Апостол, перше видання Кобзаря, Пересопницьке Євангеліє та інші.

Детальну інформацію щодо замовлення та придбання вказаних проектів можна отримати в редакції юридичного журналу «Право України» (04107, м.Київ, вул.Багговутівська, 17/21, тел.: (044) 537-51-00, факс: (044) 537- 52-01? e-mail: editor.pravoua@gmail.com, сайт: www.pravoua.com.ua)

Всі новини →