Bashtanka » News
Home News Інформація для користувачів з вадами зору Учасникам АТО/ООС та членам їх сімей Електронне звернення

Захист прав дітей від насильства в сім'ї

26/11/2019

Жорстокеповодження з дитиною - будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною в сім’ї або поза нею, у тому числі:
 
втягненнядитини в заняттяпроституцією або примушування її до зайняттяпроституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства;
 
примушування дітей до участі у створенні творів, зображень, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм або інших предметівпорнографічного характеру; ситуації, за яких дитина стала свідкомкримінального правопорушення, внаслідок чого існуєзагроза її життю або здоров’ю;
 
статевізносини та розпусні дії з дитиною з використанням: примусу, сили, погрози, довіри, авторитету чи впливу на дитину, особливо вразливої для дитиниситуації, зокрема з причини розумової чи фізичноїнеспроможності або залежного середовища, у тому числі в сім'ї;
 
будь-які незаконні угоди щодо дитини, зокрема: вербування, переміщення, переховування, передача або одержаннядитини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини.
 
На підставі положень Конституції України і Конвенції ООН про права дитини 26 квітня 2001 р. в Україні бувприйнятий Закон "Про охоронудитинства", який визначаєохоронудитинствастратегічнимзагальнонаціональнимпріоритетом і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охоронуздоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.
 
Так, у ст. 10 Закону України "Про охоронудитинства" відзначено, що кожній дитинігарантується право на свободу, особистунедоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що грунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключаютьприниженнячесті та гідності дитини.
 
Держава здійснює захист дитини від:
 
усіх форм домашнього насильства та інших проявівжорстокогоповодження з дитиною, експлуатації, включаючи сексуальненасильство, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
втягнення у злочиннудіяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;
залучення до екстремістськихрелігійнихпсихокультовихугруповань та течій, використання її для створення та розповсюдженняпорнографічнихматеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартнихігор тощо.
 
Держава через органи опіки і піклування, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кол-центр з питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству, насильству за ознакоюстаті та насильствустосовно дітей у порядку, встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокогоповодження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповіднихуповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства.
Органи які здійснюють захист дітей від насильства
 
Законодавством встановлюється процедура розгляду звернень з приводу жорстокогоповодження, насильства і знущання над дітьми в сім'ї, поза її межами. Порядок розгляду скарг затверджений спільним наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України ввід 19.08.2014 № 564/836/945/577 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокогоповодження з дітьми або загрози його вчинення".
 
Звернення чи повідомлення про фактижорстокогоповодження з дитиною подаються самою дитиною, фізичними особами за місцем її проживання та приймаютьсяпосадовими особами:
 
1. органіввнутрішніх справ;
2. органів та закладів освіти;
3. органів охорони здоров'я;
4. служби у справах дітей;
5. закладів охорони здоров’я;
6. управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді;
7. центрівсоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
8. кол-центру з питань запобігання та протидіїдомашньомунасильству, насильству за ознакоюстаті та насильствустосовно дітей (Національнадитяча «гаряча» лінія (0800500255 або 772 з мобільного); Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерноїдискримінації (0800500335 або 386 з мобільного);
9. іншихуповноважених органів за захистомсвоїх прав, свобод і законних інтересів.
 
Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону України "Про запобігання та протидіюдомашньомунасильству" до загальних служб підтримки постраждалих осіб належать заклади, які, у тому числі, надають допомогу постраждалим особам, зокрема дітям:
 
притулки для дітей;
центри соціально-психологічноїреабілітації дітей;
центри соціально-психологічної допомоги;
соціально-реабілітаційні центри (дитячімістечка);
територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.
У статті 12 Закону визначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охоронуздоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону.
 
Права та обов'язки батьків
 
Правовий захист дітей відповідно до ст. 242 ЦКУ, батьки (усиновителі) є законнимипредставникамисвоїх дітей. Вони мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатнихсина або дочки як їх законніпредставники без спеціальних на те повноважень.
 
Правовий захист дітей відповідно до статті 11 Закону України "Про охоронудитинства" є предметом основної турботи та основнимобов’язком батьків є забезпечення інтересів своєїдитини.
 
Законодавством закріплені обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини :
 
виховуватидитину в дусіповаги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї і родини, свого народу, своєїБатьківщини;
піклуватися про здоров’ядитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;
забезпечитиздобуттядитиноюповної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;
поважатидитину;
забороняються будь-які види експлуатації батьками своєїдитини;
забороняютьсяфізичніпокараннядитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижуютьлюдськугідністьдитини.
 
Правовий захист дітей згідно із статтею 32 Закону України "Про охоронудитинства" у порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для боротьби з незаконнимпереміщенням, вивезенням та неповерненням дітей з-за кордону, їх викраденням, торгівлею та контрабандою ними.
 
Правовий захист дітей відповідно до чинного законодавства держава сприяєстворенню для дітей-інвалідів та дітей з вадамирозумового або фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами, надання можливостей для повноцінного життя і розвитку з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів, гарантує надання їм відповідноїматеріальної допомоги, встановлення одному з батьків дитини-інваліда чи особі, яка його замінює, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за його згодою, скороченогоробочого дня, надання додатковоїоплачуваноївідпустки на строк до 5 днів, відпустки без збереженнязаробітної плати та інших пільг. Пріоритетнимнапрямком роботи щодо соціального захисту прав дітей із фізичними вадами, психічнимизахворюваннями та розумовоювідсталістю є реабілітація.
 
Ухилення батьків від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини є підставою позбавлення батьківських прав.
 
Відповідальність
 
Адміністративна відповідальність
 
Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності.
 
Перелік правопорушень за які передбачено адміністративну відповідальність:
 
доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (стаття 180 КУпАП);
невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (стаття 184 КУпАП);
вчиненнядомашнього насильства, насильства за ознакоюстаті, невиконання терміновогозаборонногоприпису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування (стаття 1732 КУпАП).
Кримінальна відповідальність
 
Захист від найбільш небезпечнихпорушень прав неповнолітніх забезпечує Кримінальний кодекс України. Він містить як загальні норми, що захищають всіх громадян від жорстокогоповодження, так і норми, безпосередньо спрямовані на захист життя, здоров'я та недоторканності неповнолітнього.
 
До перелікудій, які можна розглядати як жорстокеповодження з дітьми та за які передбачено кримінальну відповідальністьвідносяться :
 
доведення до самогубства (стаття 120 ККУ);
умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121 ККУ);
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122 ККУ);
умиснелегке тілесне ушкодження (стаття 125 ККУ);
побої й мордування (стаття 126 ККУ);
необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 128 ККУ);
погрозавбивством (стаття 129 ККУ);
неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (стаття 137 ККУ);
зґвалтування (стаття 152 ККУ);
насильницькезадоволенняполовоїпристрастінеприродним способом (стаття 153 ККУ);
примушування до вступу в статевийзв'язок (стаття 154 ККУ);
статевізносини з особою, яка не досягластатевоїзрілості (стаття 155 ККУ);
розбещення неповнолітніх (стаття 156 ККУ);
злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо яке встановленаопіка чи піклування (стаття 166 ККУ);
втягнення неповнолітніх у злочиннудіяльність (стаття 304 ККУ);
схиляння неповнолітнього до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або ї аналогів (стаття 315 ККУ);
спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (стаття 323 ККУ);
схиляння неповнолітніх до вживанняодурманюючих засобів (стаття 324 ККУ).
 
Див. додатково
 
Див. додатково Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок розгляду
Див. додатково Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакоюстаті
Див. додатково Соціальні послуги окремим соціальним групам, які перебувають у складнихжиттєвихобставинах, та порядок їх надання
Див. додатково Вчинення насильства в сім'ї
 
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв,вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61
 
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
 
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.
 
Ще більше консультаційна інформаційному ресурсіWikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.
 
Місце розташування та контакти відділів бюро правової допомоги:
 
https://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/miscevi-centri/pershyi-mykolaivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
 

Всі новини →