Головна Новини Герої не вмирають Зміни в законодавстві Електронне звернення Восьмого скликання Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Інформація для користувачів з вадами зору

Військовий облік військовозобов’язаних

  Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів"
Формат: TXT | Добавлен: 02/03/2023 15:04:08
191Kb Скачать скачать

 

 

Особливості організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Відповідно до постанови  постанова Кабінету Міністрів України   від 30 грудня 2022 р. за номером 1487, “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», яка набула чинності 05.01.2023 визначено механізм організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – військовий облік) центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами (далі – державні органи), органами місцевого самоврядування. 

Відтак, звертаємо увагу, що Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у 2023 році, затверджений у постанові КМУ № 1487, передбачає обов’язок актуалізувати дані про зміну місця проживання та інші дані.

Ким здійснюється організація та ведення військового обліку?

Центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами військового управління (органами управління), військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності.

На підставі чого ведеться військовий облік?

Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

Військово-обліковими документами є:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів – військовий квиток.

Які тепер види військового обліку?

Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на загальний та спеціальний.

На загальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані та резервісти, які не заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Військовозобов’язані, які згідно із Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, перебувають на спеціальному військовому обліку.

Кого ставлять на військовий облік?

призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 25 років;

військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність;

за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Місце перебування призовників, військовозобов’язаних та резервістів на військовому обліку:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання – у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані СБУ – у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі – органи СБУ), військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки – у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

за місцем роботи (навчання) – в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;

у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців – за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Обов’язок призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів;

не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки – без дозволу відповідного керівника);

проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у Службі зовнішньої розвідки – за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

особисто прибувати до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, закордонної дипломатичної установи України), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, а також надавати відповідним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

негайно повідомляти районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;

подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Чи змінилась відповідальність?

Призовники, військовозобов’язані та резервісти за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату, притягуються до адміністративної відповідальності згідно із КУпАП.

Громадяни, які ухиляються від військового обліку, навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів, від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, несуть кримінальну відповідальність.

Які з’явилися  особливості ведення військового обліку підприємствами, установами організаціями?

Дії державних органів, ОМС, підприємств, установ, організацій щодо ведення військового обліку:

здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, або інформацію мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік;

здійснюють доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

здійснюють надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

здійснюють оповіщення на вимогу районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки і забезпечення їх своєчасного прибуття;

здійснюють подання до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть;

здійснюють проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;

здійснюють забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;

здійснюють взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

здійснюють періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах. Не рідше одного разу на рік проводять звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, в яких вони перебувають на військовому обліку;

здійснюють внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну таких облікових даних;

здійснюють складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки  списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

здійснюють приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснюють оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснюють постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами – правил військового обліку;

здійснюють постійне інформування відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

здійснюють ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки. 

УВАГА! У разі звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформація про їх звільнення у п’ятиденний строк вноситься до списків персонального військового обліку, а також до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.


 

В Україні тривають заходи з оповіщення військовозобов’язаних в рамках загальної мобілізації. Законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає. Тому їх можуть вручати будь-де і будь-коли.

На території, на якій діє воєнний стан, військове командування може встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів і перевірку документів в осіб, а в разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Під час дії воєнного стану будь-який ТЦК має право викликати особу для звірки її облікових даних, незалежно від місця її реєстрації та проживання.

Тож закликаємо всіх свідомих громадян не створювати штучний ажіотаж, не шукати шляхів ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку, не ховатися за спинами тих, хто воює за Україну з 24 лютого 2022 року, а долучитися до захисту Батьківщини й спрямувати свої зусилля на здобуття Перемоги.

Це можна зробити, не очікуючи повістку, шляхом самостійного звернення до районного (міського) ТЦК та СП, де перебуваєте на військовому обліку або за місцем свого проживання.

Нагадуємо, на Миколаївщині вже діє особливий режим з 25 листопада 2023 року згідно зі спільним указом начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса».


 

Зменшено призовний вік громадян з 27 до 25 років

Президентом України підписано Закон України від 30.05.2023 № 3127-IX "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини.

Також проєктом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (р.н. 10449 від 30.01.2024), який прийнято у першому читанні Верховною Радою України, передбачено скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки. Зокрема, у законопроєкті передбачається можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років.

Одночасно, відповідно до Указу Президента України від 07.03.2024    № 149/2924 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби" протягом квітня-травня у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби.

Усього у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб.

З набранням чинності вищезазначеним Законом України територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Сектор мобілізаційної роботи Баштанської РВА для ознайомлення публікує таблиці щодо нового Закону про мобілізацію, який набирає чинності 18 травня 2024 року. Детальніше на фото.


 

 

Що зміниться з 18 травня 2024 року відповідно Закону України від 11 квітня 2024 року N 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

Військово-обліковий документ

Тепер усі чоловіки віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану повинні мати при собі військово-обліковий документ – військовий квиток, приписне посвідчення чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Це стосується й тих, кого раніше визнали непридатними із виключенням з військового обліку. Право перевіряти такі документи надано працівникам ТЦК та СП, поліцейським, прикордонникам (у прикордонній смузі або на пунктах пропуску).

Якщо під час перевірки у військовозобов’язаного відсутній обліковий документ, його мають доправити до ТЦК та СП для уточнення облікових даних або постановки на військовий облік.

Оновлення облікових даних

Упродовж 60 календарних днів – до 16 липня, всі чоловіки призовного віку, а також жінки медичних спеціальностей (які мають стояти на обліку ще з 1 жовтня 2023 року) повинні оновити свої військово-облікові дані. Винятки стосуються лише тих, хто визнаний непридатним і виключений із обліку, а також тих, хто вже оновив дані і має відповідний військово-обліковий документ.

Під час оновлення даних необхідно надати:
 особисті дані – ПІБ;
 номер мобільного телефону;
 електронну пошту;
 адресу проживання;
 дані про володіння іноземними мовами;
 дані про перетин кордону;
 наявність водійських прав або права на керування повітряними чи водними суднами.

Разом з оновленням даних військовозобов’язані чоловіки можуть отримати направлення на ВЛК, якщо вони раніше не проходили комісію, якщо вони мають статус «обмежено придатного» або якщо мали відстрочку з повторним переоглядом.

Електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет має запрацювати з 18 травня. Створити свій кабінет можна буде через мобільний застосунок, доступний для завантаження на смартфонах в App Store та Google Play Market. Користування електронним кабінетом не є обов’язковим, а добровільним.
Створивши кабінет, військовозобов’язаний отримує доступ до своїх даних у системі «Оберіг» і може оновити їх в період з 18 травня до 16 липня без візиту до ТЦК. До кабінету достатньо внести:
номер телефона;
електронну пошту;
фактичну адресу проживання.
Надалі, за потреби, представники ТЦК самі зв’яжуться з власником електронної картки. Повістки і виклики до ТЦК та СП в електронний кабінет не надсилатимуть.

Облік за кордоном

Обов’язок оновити свої військово-облікові дані стосується також і чоловіків віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Без цього вони не зможуть скористатися консульськими послугами або отримають такі послуги одночасно з оновленням інформації.
Закон дозволяє оновити дані, не повертаючись до України – через електронний кабінет військовозобов’язаного, телефоном або поштою. Однак процедура оновлення даних за кордоном у консульських установах ще не затверджена Кабміном.

Нові штрафи за ухилення

У період з 18 травня до 16 липня мають набути чинності нові розміри штрафів за порушення правил мобілізації та військового обліку: від 17 000 до 25 000 гривень. Новий порядок передбачає, що ТЦК зможе винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу, тобто заочно – без присутності порушника.

Система штрафів за порушення мобілізації:
За порушення правил військового обліку пропонується передбачена відповідальність, відповідно до ст. 210 КУпАП:
3400 до 5100 грн у мирний час;
від 17000 до 22500 грн за повторне порушення або порушення під час дії особливого періоду (як-от воєнний або військовий стан).
За порушення законодавства про оборону та мобілізацію, згідно зі статтею 210-1 КУпАП, у мирний час штрафуватимуть:
від 5100 до 8500 грн для фізичних осіб;
від 17000 грн до 34000 грн – для посадовців та юридичних осіб;
Штрафи під час дії особливого періоду:
від 17000 грн до 22500 грн – для фізичних осіб;
від 34000 грн до 59500 грн – для посадовців та юридичних осіб.
Відповідальність за порушення поширюється і на тих, хто переховується від оновлення даних і повісток в Україні, і на тих, хто не оновив дані за кордоном. Але за однієї умови: у ТЦК має бути документ, що підтверджує отримання виклику. З 18 травня така процедура також може відбуватися заочно.

Нові повноваження ТЦК

Новий закон надасть керівникам ТЦК та СП повноваженнями звертатися в суд, аби тимчасово обмежити порушника в праві керувати транспортом. Обмеження буде діяти, доки не буде виконана вимога – з’явитися до ТЦК.
Однак є два випадки, коли таке покарання застосувати не зможуть:
обмеження позбавляє військовозобов’язаного основного джерела засобів для існування: наприклад, чоловік працює таксистом і платить податки;
коли на утриманні військовозобов’язаного перебувають люди з інвалідністю I чи II групи або дитина з інвалідністю.

Хто втратить відстрочку

Із 18 травня починають діяти певні зміни в правилах відстрочки від мобілізації. Право на неї втратять:
студенти, які здобувають другу освіту, що не вища рівнем за першу (наприклад, дипломований бакалавр знову навчається на бакалавра);
педагоги коледжів, вишів та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки;
батьки трьох і більше дітей, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше як за три місяці;
чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісти або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі;
чоловіки, які мають тестя чи тещу з І чи ІІ групою інвалідності, однак у них є син чи донька, які не є військовозобов’язаними;
чоловіки, чия дружина має ІІІ групу інвалідності.

При цьому, закон передбачає, що відстрочку можуть надати, коли дружина з ІІІ групою інвалідності потребує постійного стороннього догляду. Це має засвідчити висновок лікарсько-консультативної комісії.

Відстрочка також знімається з працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони. Вони підлягатимуть правилам бронювання.

Зміни у бронюванні

Новий закон дозволяє забронювати працівників, які працюють на підприємствах та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання або виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань. Втім, забронювати дозволено не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних на дату подання списку.
Обмеження до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних можна перевищити у випадку обґрунтованої потреби. До підприємств паливно-енергетичного комплексу обмеження не застосовується.

Також відомо, що за новим законом зберігається бронювання для працівників органів державної влади та інших державних установ. Це стосується працівників:
Нацполіції;
НАБУ;
ДБР;
прокуратури; БЕБ;
ДСНС;
Державної кримінально-виконавчої служби;
суддів і осіб на штатних посадах патронатних служб, чия юрисдикція поширюється на всю територію України.

Відпустки

Як і раніше, щорічна відпустка для військового триватиме 30 днів, однак скористатися нею можна частинами впродовж року. Відпустка за сімейними обставинами, як-от одруження чи народження дитини, має тривати не більше 10 днів. Також додаткову відпустку можуть отримати військовослужбовці, в яких народилася дитина, а жінки – у зв’язку з вагітністю та пологами.
Військовим, які повернулися з полону, тепер за бажанням можуть надати додаткову відпустку із збереженням зарплати на 90 днів. Однак її не зможуть отримати ті, хто після полону вирішив звільнися з ЗСУ.
Також додаткова відпустка передбачена тим, хто знищив ворожу техніку. Вона може тривати не більше 15 календарних днів. Порядок її отримання ще не затверджений Кабміном.

Компенсації

Як і раніше, родичі загиблого під час виконання бойових завдань військовослужбовця отримають від держави 15 млн грн.
Тим, хто підписав контракт із ЗСУ, надаватимуть одноразовий сертифікат на 150 тис. грн на придбання автомобіля. Також контрактники можуть отримати одноразову компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним кредитом та додаткові компенсації, залежно від кількості років вислуги.
Крім цього, військовим не будуть нараховувати штрафи і пеню за борги перед банками, а також відсотки за користування кредитом, окрім кредитів на нерухомість чи автомобіль.