Головна Новини Герої не вмирають Зміни в законодавстві Електронне звернення Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Інформація для користувачів з вадами зору

Питання праці

  Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Формат: DOC | Добавлен: 06/05/2021 09:01:44
27Kb Скачать скачать
  Про мінімальну заробітну плату в 2019 році
Формат: DOC | Добавлен: 06/05/2021 09:02:05
29Kb Скачать скачать
  Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"
Формат: DOC | Добавлен: 06/05/2021 09:02:26
24Kb Скачать скачать
  Мінімальний прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та податкова соціальна пільга у 2020 році
Формат: DOC | Добавлен: 06/05/2021 09:02:44
27Kb Скачать скачать
  Звернення до керівників підприємств, установ та організацій Миколаївської області
Формат: PDF | Добавлен: 06/05/2021 09:03:05
319Kb Скачать скачать
  Час укладати колективні договори
Формат: DOC | Добавлен: 06/05/2021 09:03:28
35Kb Скачать скачать

 Дія норм законодавства про працю в умовах воєнного стану

Цим законом визначаються особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, на період дії воєнного стану.

На період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю в частині відносин, врегульованих цим законом.

Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану

1. На період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору (усна або письмова). 

2. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного часу

1. На період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою. 

2. На період дії воєнного стану норми ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника 

1. У зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження (за винятком примусового залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного часу, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури).

Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

1. Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку. 

2. На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки, крім випадків. 

3. На період дії воєнного стану норми ст. 43 КЗпП не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку

1. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

2. Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень.

3. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.

4. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем.

5. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

6. На період дії воєнного стану не застосовуються норми ст. 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), ч. перша ст. 65, частини третя - п'ята ст. 67 та ст. 71 - 73 (святкові і неробочі дні) КЗпП.

Особливості організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця

1. На час воєнного стану організація кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів здійснюється на розсуд роботодавця. 

Робота в нічний час

1. На час воєнного стану не залучаються без крайньої необхідності до роботи в нічний час: вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

2. На час воєнного стану частини перша та друга ст. 54 КЗпП не застосовуються.

Особливості залучення до роботи деяких категорій працівників 

1. На час дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року) на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

2. Працівники, які мають дітей (крім випадків визначених статтею 8 цього Закону), на час дії воєнного стану можуть залучатись до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження за їх згодою.

Оплата праці

1. Заробітна плата виплачується на умовах, визначених трудовим договором. 

2. У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність.

Зупинення дії окремих положень колективного договору

1. На час воєнного стану дія окремих положень колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена.

Відпустки

1. На період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні. 

2. На період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури. 

3. Протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без врахування норм частини першої ст. 26 Закону України «Про відпустки».

Призупинення дії трудового договору 

1. Призупинення дії трудового договору – це тимчасове звільнення роботодавця від обов'язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

2. Дія трудового договору може призупинятися у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість виконання ним роботи.

3. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію.


 

  Коментар до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ.
Формат: DOCX | Добавлен: 14/04/2022 09:09:16
29Kb Скачать скачать
  Перелік суспільно корисних робіт
Формат: DOC | Добавлен: 08/02/2023 15:25:55
15Kb Скачать скачать
  Перелік замовників
Формат: DOC | Добавлен: 08/02/2023 15:27:43
32Kb Скачать скачать
  Інформаційний бюлетень Технічного регламенту безпеки машин (Державна служба з питань праці)
Формат: PDF | Добавлен: 09/05/2023 15:33:37
440Kb Скачать скачать
  Інформаційний бюлетень Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском (Державна служба з питань праці)
Формат: PDF | Добавлен: 09/05/2023 15:32:59
525Kb Скачать скачать