Головна Новини Герої не вмирають Зміни в законодавстві Електронне звернення Восьмого скликання Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Інформація для користувачів з вадами зору

Історія відділу

Історія фінансового відділу

У лютому 1920 року при волосному виконкомі робітничих, селянських та солдатських депутатів створено фінансовий відділ. Відділ був підпорядкований фінансовому відділу Миколаївського губвиконкому та знаходився у підпорядкуванні Народного комісару фінансів УРСР.

При відділі створено податкову, тарифно-нормувальну та цінову комісії. Працівники відділу контролювали хід націоналізації промислових підприємств (1920 р.), ліквідацію приватних кредитних установ, проведення фінансової реформи, розширення прав підприємств та установ в області фінансування, розглядали кошториси надходжень та видатків державних установ.

Фінансовим відділом здійснювалось нарахування та контроль за надходженням податків, відкриття кредитів військовим та цивільним установам, виділення займів та допомог громадянам, нагляд за станом торгівлі, боротьбі зі спекуляцією.

У листопаді 1922 року ліквідовано Миколаївську губернію. Функції та завдання фінансового відділу Полтавського волвиконкому залишилися без змін.

У травні 1923 року створено фінансовий відділ Миколаївського окрфінвідділу. Фінансовий відділ Полтавського волвиконкому у своїй діяльності підпорядковується окрфінвідділу. При відділі створюються бюджетна, податкова та ревізійна комісії. Розширюються функції та завдання фінансового відділу. Відділ контролює виконання державного бюджету, сільськогосподарського податку, реалізацію займів, роботу ощадкас, банків, облік об'єктІв обкладання сільськогосподарським податком, обкладання податками кулацьких господарств, облік та порядок реалізації держфондового майна, реєстрації кредитних товариств, використання державних земель, використання фондів бідноти та соцстрахування. Відділ веде облік установ, що фінансуються з місцевого бюджету, кредитних товариств, підприємств місцевого значення, кооперативних товариств, радгоспів.

Відповідно до постанови ВУЦВК УРСР «Про адміністративно-територіальні зміни» від 29 вересня 1926 року разом з утворенням Полтавського району утворено виконавчий комітет Полтавської районної ради робочих, селянських і червоноармійських депутатів. Поряд з цим, були утворені і відділи райвиконкому, в тому числі і фінансово-податковий відділ Полтавського району. З 1929 року фінансовий відділ підпорядковувався Баштанському виконавчому комітету районної Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів.

З 1936 року фінансово-податковий відділ підпорядковувався виконкому Баштанської районної ради депутатів трудящих. До складу району входило 20 сільрад, бюджет яких формував та контролював фінансово-податковий відділ.

Після Другої світової війни фінансовий відділ виконкому Баштанської ради депутатів трудящих відновив свою діяльність у березні 1944 року після звільнення Баштанки від фашистських загарбників.

Структура фінансового відділу складалась з 3 відділів: бюджетна бухгалтерія; відділ держприбутків; бюджетний відділ.

Фінансовий відділ з 1944 року по 1962 рік нараховував та видавав заробітну плату, крім своїх працівників, ще і працівникам таких установ та організацій: райторгвідділу; РАЦСу; райплану; добровільній пожежній команді; райкомітету фізкультури і спорту; райуповмінзаг; головам-тридцятитисячникам колгоспів Баштанського району (1955-1956 роки); агрономам і зоотехнікам Баштанського району (1955-1958 роки); райкомунгоспу; головам колгоспів та спеціалістам колгоспів (1956-1959 роки); будівельного відділу та спеціалістам по будівництву (1958-1959 роки).

З 1946 року відділ держприбутків в фінвідділу обраховував податки 47 колгоспам району, в 1947 році - 52 колгоспам, в 1948 році - 77 колгоспам.

Фінансовий відділ з 1944 року по 1962 рік нараховував та видавав заробітну плату, крім своєї.

В 1959 році до складу фінансового відділу Баштанського райвиконкому приєднано фінансовий відділ Привільненського райвиконкому (у зв’язку з ліквідацією Привільненського району).

З 1977 року фінансовий відділ став іменуватись фінансовим відділом Баштанської районної ради народних депутатів, з 1992 - фінансовим відділом Баштанської райдержадміністрації, з 1994 року - фінансовий відділ Баштанської районної Ради народних депутатів, з 1995 року - фінансовий відділ Баштанської райдержадміністрації, з 2000 року по 2020 рік фінансовим управлінням Баштанської райдержадміністрації з наступною струтурою: бюджетний відділ; сектор моніторингу місцевих бюджетів; відділ фінансів виробничої сфери; відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення.

З березня 2020 року перейменований на фінансовий відділ Баштанської районної державної адміністрації.

З існуючих архівних документів очолювали керівництво діяльністю відділом такі начальники (завідуючі):

1. Пугачов К.М. (з 1944 по 1963 роки)

2. Рубан І.Л. (з 1963 по 1985 роки);

3. Рубський І.В. (з 1985 по 2008 рік)

4. Євдощенко С.В. (з 2008 по 2017 рік)

5. Луценко О.О. (з 2017 по 2020 рік)

6. Бондаренко Л.В. (з 01.2021 по 07.2021)