Головна Новини Герої не вмирають Учасникам бойових дій та членам їх сімей Пробація району Електронне звернення Інформація для користувачів з вадами зору

Новини 2022 року

 ДПС забезпечує Е-інформування органів місцевого самоврядування

Національний форум під патронатом Президента України Володимира Зеленського «Безпечні та спроможні громади майбутнього» відбувся за участі ДПС України.

ДПС підтримує курс фіскальної децентралізації для забезпечення фінансової незалежності місцевих бюджетів, що посилить спроможність територіальних громад. Це один з пріоритетних напрямів роботи та важливих компонентів удосконалення системи управління публічними фінансами.

Децентралізація та розширення повноважень органів місцевого самоврядування, прозорість формування місцевих бюджетів – важливі складові забезпечення розвитку територіальних громад.

Побудова ефективної комунікації з територіальними громадами та забезпечення надання актуальної та повної інформації про стан бази оподаткування, а також формування збалансованої бази об’єктів оподаткування – один з основних напрямів діяльності податкової служби.

24 серпня 2021 року Державною податковою службою за підтримки Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації за сприяння Апарату Ради національної безпеки і оборони України впроваджено Інтерактивну податкову карту України.

Інформація про сплату податків до державного та місцевих бюджетів, про нараховані податкові зобов’язання, суми податкового боргу, надміру сплачені суми податків набуває популярності у громадян та бізнес-спільноти.

Податковою службою створено податкові профілі територіальних громад (сегмент Інтерактивної податкової карти), графічне відображення  показників на звітну дату порівняно з попереднім періодом. Користувачі мають можливість ознайомитись зі складовими профілів територіальних громад про:

загальні дані та демографію;

об’єкти соціальної інфраструктури та економіки;

активних платників податків;

топ-10 найбільших платників податків;

надходження у розрізі кодів класифікації доходів бюджету;

сплату податків за видами економічної діяльності;

структуру сплати податків;

боргові зобов’язання.

Також відповідно до норм податкового законодавства у 2021 році ДПС реалізовано сервіс електронного інформування територіальних громад засобами Електронного кабінету або через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» Міністерства фінансів України.

На сьогодні всі 1469 територіальних громад користуються Електронним кабінетом та отримують податкову інформацію.

ДПС продовжує вектор прозорості, відкритості та цифрових трансформацій у своїй діяльності. 

 

  


 

 

 До уваги платників податку на додану вартість!

З 01.03.2022 в Єдиному реєстрі податкових накладних буде здійснюватися реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників, складених за новою формою

Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2022 № 15  „Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.02.2022 за № 129/37465, яким внесено зміни до форми податкової накладної та Порядку її заповнення, в частині доповнення його окремими положеннями щодо заповнення податкової накладної у разі здійснення операцій з постачання на митній території України тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, набрав чинності 16.02.2022.

З метою забезпечення можливості переналаштування платниками податків власних програмних продуктів реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників, складених за новою формою, в Єдиному реєстрі податкових накладних буде здійснюватися з 01.03.2022.

Нові формати податкової накладної (J/F1201013) та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (J/F1201213), які з 01.03.2022 будуть прийматися для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розміщено на вебпорталі ДПС за посиланням:
https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/elektronni-formi-dokumentiv/podatok-na-dodanu-vartist/


 

  Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 щодо особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік та пояснюючу записку до оцінки доходів місцевих бюджетів на 2023 рік
Формат: PDF | Добавлен: 18/08/2022 16:55:15
166Kb Скачать скачать
  Пояснююча записка до оцінки доходів місцевих бюджетів на 2023 рік
Формат: DOC | Добавлен: 18/08/2022 16:56:02
668Kb Скачать скачать

 Фінансовий відділ Баштанської районної військової адміністрації, доводить до відома Постанову Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 904 "Про внесення змін до пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання іх повноважень", яку можна переглянуть за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/904-2022-%D0%BF#Text


Фінансовий відділ Баштанської районної військової адміністрації, доводить до відома Постанову Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 895 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм ( проєктів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат", яку можна переглянуть за посиланням:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2022-%D0%BF#Text

 

  Лист Міністерства фінансів України від 28.08.2022 № 05110-14-6/19116 "Про міжбюджетні трансферти на 2023 рік"
Формат: PDF | Добавлен: 31/08/2022 11:50:56
196Kb Скачать скачать
  Лист-роз'яснення Міністерством фінансів України від 30.08.2022 № 05120-08-6/19304 щодо реалізації окремих положень Бюджетного кодексу України та застосування програмної класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів
Формат: PDF | Добавлен: 31/08/2022 11:52:06
99Kb Скачать скачать

 Фінансовий відділ Баштанської районної військової адміністрації, доводить до відома Постанову Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 №970 "Про затвердження Порядку подання інформації розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами Державної казначейської служби Міністерству фінансів для цілей управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків Державної казначейської служби", яку можна переглянуть за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-podannia-informatsii-rozporiadnykamy-oderzhuvachamy-s970-300822


 

 Фінансовий відділ Баштанської районної військової адміністрації, доводить до відома Постанову Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 №1075 "Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України",  яку можна переглянуть за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-ta-a1075 та Постанову Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 №1083 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252", яку можна переглянуть за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-punktu-1-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-11-bereznia-2022-r-252-270922-1083


 

        

       МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ                                                                    Міністерство фінансів   України                       УКРАЇНИ

                   Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, themis@minjust.gov.ua,

Web: http://www.minjust.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

 

 

     У зв’язку   з   листом   Міністерства   фінансів   України   від   15.08.2022 № 05210-11-5/17734 щодо надання роз’яснення стосовно застосування положення частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Міністерство юстиції України в межах компетенції повідомляє про таке.

    Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

   Згідно з пунктами 1, 2 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (далі – Положення), Мін’юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

     Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, з питань утримання військовополонених, у сфері правової освіти населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації; забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

    Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.

   Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

    При цьому звертаємо увагу, що керуючись положеннями частини другої статті 6 та частини другої статті 19 Конституції України, пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», підпункту 32 пункту 4 Положення Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

    Водночас щодо порушеного питання в порядку інформування зазначаємо.

   Так, відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон) у разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області або у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення зазначені військові адміністрації здійснюють повноваження районних та обласних рад.

   В контексті правозастосування вказаної норми слід враховувати положення частини третьої статті 15 Закону, згідно з якою районна, обласна військові адміністрації здійснюють на відповідній території повноваження, віднесені до їхньої компетенції цим Законом, а також у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України рішення, передбаченого частиною третьою статті 10 цього Закону, або у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області – відповідні повноваження районних та обласних рад.

 

    Разом з тим інформуємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер.

Заступник Міністра                                              Олександр БАНЧУК

 

 

Тетяна Коваль 279 54 61

 

 Фінансовий відділ Баштанської районної військової адміністрації, доводить до відома лист Міністерства фінансів України від 07.10.2022 № 05120-03-6/23079 щодо вимог до оформлення документів для отримання від Мінфіну погодження рішення про передачу коштів між місцевими бюджетами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1083 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252»: store/files/file/мінфін розяснення .pdf


 

  Лист Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві щодо відкриття рахунків для зарахування відповідних надходжень до бюджету
Формат: PDF | Добавлен: 18/10/2022 12:33:45
78Kb Скачать скачать
  Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2022 №350 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»
Формат: PDF | Добавлен: 28/10/2022 13:15:27
454Kb Скачать скачать

 Фінансовий відділ Баштанської районної військової адміністрації повідомляє що:

Урядом внесено зміни до постанови КМУ від 04 листопада 2022 р. № 1239 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252»:

1. Повноваження фіноргану в умовах воєнного стану (на територіях де ведуться бойові дії, непідконтрольних, окупованих) може виконувати начальник ВАНП за погодженням з ОВА.

2. з МІнфіном погоджуються проекти рішення ОМС, ВА про міжбюджетний трансферт до іншої області таабо м.Києва. Тобто в межах області без погодження (погодження відувається шляхом надання відповідного листа).

3. Із підпункту 2 пункту 1 виключено виконкоми. так, перелічені в пп.2. п1 повноваження належатьмуть виключно ВА, зокрема затвердження місцевих бюджетів, складених МФО (у разі утворення ВА).

4.Пункт 2 про тимчасове припинення перевірок Держаудитслубою виключено.


  Закон України від 19.10.2022 №2700-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік"
Формат: PDF | Добавлен: 17/11/2022 10:29:47
964Kb Скачать скачать
  Лист-роз'яснення Міністерства фінансів України "Про передачу коштів між місцевими бюджетами"
Формат: PDF | Добавлен: 17/11/2022 10:30:23
107Kb Скачать скачать
  Закон України від 03.11.2022 №2709-ІХ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень»
Формат: PDF | Добавлен: 21/11/2022 17:07:14
1899Kb Скачать скачать

Фінансовий відділ Баштанської районної військової адміністрації доводить до відома, що у Баштанському районі прийнято місцеві бюджети на 2023 рік. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України місцеві бюджети Баштанського району на 2023 рік прийнято до 25 грудня 2022 року. Зокрема, районний бюджет (прийнятий 07 грудня цього року) і 12 бюджетів територіальних громад. Це дозволить у наступному бюджетному році своєчасно здійснювати фінансування бюджетних установ, заходів державного та місцевого значення, у тому числі правового режиму воєнного стану.