Головна Новини Герої не вмирають Нововведення в законодавстві Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Електронне звернення Інформація для користувачів з вадами зору

Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Баштанській районній раді

Про забезпечення виконання Закону
України «Про доступ до публічної
інформації» у Баштанській районній раді

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації", враховуючи Указ Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", з метою визначення прозорості та відкритості в діяльності районної ради, реалізації права громадян на доступ до публічної інформації, порядку та механізму приведення діяльності виконавчого апарату Баштанської районної ради до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Баштанській районній раді, вважаю за необхідне:
1. Визначити Каратєєву В.М., заступника голови районної ради, особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в районній раді.
1.1. Визначити місцем для роботи із документами, що містять публічну інформацію, громадську приймальню депутатів.
2. Визначити організаційний відділ виконавчого апарату районної ради відповідальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять до районної ради, та ведення їх обліку.
2.1. Керуючій справами виконавчого апарату районної ради:
- створити та впровадити систему обліку документів, що знаходяться у володінні Баштанської районної ради згідно із вимогами чинного законодавства;
- організувати роботу по опрацюванню, систематизації, аналізу та контролю за своєчасним задоволенням запитів, веденням обліку запитів на інформацію;
- здійснювати реєстрацію запитів на інформацію, у тому числі, що надходять до районної ради поштою, факсом, телефоном, електронною поштою;
- забезпечувати надання консультативної допомоги запитувачам під час оформлення запитів;
- забезпечувати виконання заходів з оприлюднення інформації на веб – порталі або іншим способом відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- розробити та внести для затвердження в установленому порядку зміни до номенклатури справ Баштанської районної ради, її виконавчого апарату, в інструкцію з діловодства в Баштанській районній раді, її виконавчому апараті та до положень про відділи та посадові інструкції.
3. Затвердити форму на подання інформаційного запиту від фізичної особи (додаток 1).
4. Затвердити форму на подання інформаційного запиту від юридичної особи (додаток 2).
5. Затвердити форму на подання інформаційного запиту від об’єднань громадян (додаток 3).
6. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додаток 4).
7. Керівникам структурних підрозділів районної ради в межах своїх повноважень надавати організаційному відділу виконавчого апарату районної ради електронні примірники інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
8. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та господарської діяльності районної ради, головному бухгалтеру:
- забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із виконанням Закону;
- внести у тижневий термін після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення організаційним відділом виконавчого апарату районної ради копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Каратєєву В.М.

 Голова районної ради                                                                                           Л.І. Луценко