Головна Новини Герої не вмирають Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Електронне звернення Інформація для користувачів з вадами зору

Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

( Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. № 1608) 

 

1.У сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах:

-1) підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне виявлення документів;

-2) перевірка правильності посилань на архівні джерела у публікаціях документів, монографіях і дисертаційних роботах;

-3) наукове консультування про склад і зміст документів;

-4) підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб;

-5) переклад текстів документів, створених давніми та іноземними мовами;

-6) надання документів для копіювання;

-7) виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових;

-8) надання для перегляду кіно- та відеодокументів;

-9) надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших способів використання за межами архівної установи;

-10) підготовка виставок документів; демонстрування виставок документів та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної установи;

-11) звіряння текстів копій документів після друкування;

-12) підготовка документальних публікацій поза планом науково-дослідної роботи архівних установ;

-13) підготовка теле- та радіопередач;

-14) демонстрація документів та їх коментування під час фото-, відео-, кінозйомок у приміщенні архівної установи;

-15) надання у користування в читальному залі документів, що не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документів);

-16) надання у користування в читальному залі документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки;

-17) надання доступу до справ фондів, інших облікових документів, автоматизованих інформаційних систем;

-18) пошук і надання архівної інформації в електронній формі.

2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів:

-1) копіювання документів з метою створення страхового фонду;

-2) реставрація, ремонт та консерваційно-профілактичне оброблення документів, друкованих видань, мікрофільмів, копій документів страхового фонду;

-3) палітурні та картонажні роботи;

-4) підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов до описів справ;

-5) визначення фондової належності документів;

-6) систематизація документів для проведення експертизи їх цінності;

-7) проведення експертизи цінності документів;

-8) систематизація справ в архівних фондах;

-9) науково-технічне опрацювання документів;

-10) картонування справ;

-11) складання описів справ та довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів, статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів юридичними особами і паспортів архівних підрозділів юридичних осіб;

-12) погодження номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, анотованих переліків документів, віднесених до унікальних, актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню;

-13) друкарські роботи, надання поліграфічних послуг;

-14) дострокове приймання документів на постійне зберігання;

-15) депоноване зберігання документів, що не належать державі;

-16) консультування з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів;

-17) консультування з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи".