Головна Новини Герої не вмирають Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Електронне звернення Інформація для користувачів з вадами зору

Новини 2021 року

 До уваги пільгових категорій населення району! 

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» від 8 квітня 2021 р. №325, якою затверджено Порядок використання коштів та встановлено розміри відповідної щорічної разової грошової допомоги.

Разова грошова допомога до 5 травня у 2021 р. виплачується в таких розмірах:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

·        I групи – 4421 гривня;

·        II групи – 3906 гривень;

·        III групи – 3391 гривня;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1491 гривня;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4421 гривня;

4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 966 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.

Отримувачі грошової допомоги, зокрема ті, що набули відповідного статусу згідно із ст.ст. 67910 і 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до 5 травня поточного року включно, яким не виплачено грошову допомогу станом на 5 травня, мають право звернутися по неї до місцевого органу соціального захисту населення за місцем реєстрації та отримати її до 30 вересня поточного року.

Довідки за телефоном: (05158) 2 76 30; 2 76 54; 2 74 54


 

Постановою КМУ від 23.09.2020 року №859 ”Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” встановлюється механізм призначення і виплати компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі-фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають зваємні права та обов’язки (далі – соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

- особами з інвалідністю I групи;

- дітьми з інвалідністю;

- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, т.д..

Відповідно п.4 вищевказаної Постанови, розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за період шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Розрахунок компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі здійснюється відповідно до Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 року №419.


Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

Компенсація за догляд призначається фізичній особі, які надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:

- особами з інвалідністю 1 групи;
- дітьми з інвалідністю;
- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
- хворим дітям, яким не встановлено інвалідність.
Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги.
Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020р. №419.
Для отримання компенсації фізична особа, яка надає соціальні послуги подає до управління соціального захисту такі документи:
- заяву про надання компенсації;
- заяву про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
- копію паспорту;
- копію ідентифікаційного коду;
- декларацію про доходи та майновий стан;
- копію акта огляду медико – соціальною експертною комісією;
- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб,які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;
- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ;
- довідка про захворювання дитини видану лікарсько – консультативною комісією лікувально – профілактичного закладу в порядку та за формою,встановленою МОЗ;
- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

 

 Присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

 Відповідно до статті 10 Закону України  «Про  державні нагороди України»  почесне звання «Мати-героїня» є державною нагородою України і вищою формою відзначення громадян України, тому таке звання присвоюється не всім жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, а матерям, які внесли вагомий внесок у виховання дітей в сім’ї, створили сприятливі умови для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

При підборі кандидатури жінки особлива увага приділяється духовним та моральним якостям жінок, які представляються до нагородження, та їх дітей. При цьому береться до уваги  відсутність у жінки та її дітей притягнень до кримінальної відповідальності, асоціальної поведінки, шкідливих звичок, чи користуються діти повагою серед громади за місцем проживання, чи працюють, навчаються.

Присвоєння почесних звань провадиться Указами Президента України. 

Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України визначено Указом Президента України від 19.02.2003 № 138/2003 «Про порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України».

Особі, удостоєній почесного звання України «Мати-героїня» вручаються нагрудний знак та посвідчення встановленого зразка.

Згідно з пунктом 10 Указу подання про присвоєння почесних звань вносяться Президентові України Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральним органами виконавчої влади, Конституційним Судом України, Верховним Судом України, Вищим господарським  Судом України, Генеральною прокуратурою  України, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України, творчими спілками, об’єднаннями громадян.

Відповідно до Указу Президента України від 29.06.2001 № 476/2001          «Про почесні звання України» висунення кандидатур для присвоєння почесних звань здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання.

Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити відповідна територіальна громада.

Для розгляду можливості висунення кандидатури для нагородження почесним званням України «Мати-героїня» необхідно особисто звернутися до керівника за місцем роботи або до територіальної громади за місцем проживання та надати відповідний пакет документи, які у подальшому надсилаються до управління соціального захисту населення Баштанської  районної державної адміністрації).


 ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ЦЕ МОЖЕ ТРАПИТИСЯ З КОЖНИМ!

Торгівля людьми – означає здійснювання з метою експлуатації, вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування, або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою, або уразливості положення, або шляхом підкупу у вигляді платежів або вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. За оцінками Організації об’єднаних націй, проблема транснаціональної злочинності, пов’язаної з торгівлею людьми, має глобальний характер і стоїть на третьому місці після торгівлі зброєю та наркотиками. Складна економічна ситуація в Україні, високий рівень безробіття та низька якість життя населення і далі змушують громадян шукати роботу за кордоном. Як свідчить практика, найуразливішою категорією людей, які страждають від цього злочину, є жінки та діти. Найпоширенішими злочинами такого роду для України є сексуальна експлуатація, насильство, жорстоке поводження з дітьми, використання праці дітей. За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні зростає кількість жертв трудової експлуатації. У Харківській області до 2009 року майже всі випадки торгівлі людьми були пов’язані із сексуальною експлуатацією, проте на сьогодні також зростає кількість випадків трудової експлуатації. Випадки торгівлі дітьми складають понад 10% загальної кількості випадків, і цей відсоток постійно збільшується. Під час подорожі, навчання чи роботи за кордоном ви маєте подбати про власну безпеку. Саме через легковажність та недостатню проінформованість про реалії працевлаштування за кордоном громадяни опиняються в скрутних ситуаціях.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: Ви повинні знати свої права й бути готовими їх захистити. Якщо Ви плануєте їхати на роботу за кордон, Вам необхідно отримати достовірну інформацію про майбутню роботу та умови життя за кордоном.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНИХ ПОЇЗДОК ЗА КОРДОН

1. Обережно з паспортом! Ніколи нікому не віддавайте свій паспорт, окрім як працівникам посольств та прикордонних пунктів пропуску. Це Ваш ідентифікаційний документ і він повинен завжди бути у Вас. Якщо Ви загубили свій паспорт або ж його відібрали у Вас силою, звертайтеся до посольства або консульства України у відповідній країні.

2. Зробіть ксерокопії всіх важливих документів! Ще до виїзду зробіть ксерокопії Вашого паспорта, візи, страхового полісу та будь – яких інших документів, пов’язаних з поїздкою. Тримайте їх у безпечному місці окремо від оригіналів. Крім того залишіть копії своїм рідним та/ або друзям в Україні.

3. Не виїздіть із країни, доки не отримаєте чіткої контактної інформації про місце, де Ви будете працювати та про безпечне надійне місце проживання. Повідомте рідним та/ або друзям про детальне місце свого перебування за кордоном, а також залишіть їм детальну інформацію про Вашого роботодавця.

4. Будьте готові до надзвичайних ситуацій! Занотуйте контактну інформацію посольства/ консульства України в країні, до якої збираєтесь, та негайно зв’яжіться зі співробітниками відповідної установи в скрутній ситуації.

5. Довідайтеся, як убезпечити себе від потрапляння до тенет торгівців людьми. В Україні діють деякі злочинні групи, які продають людей у рабство за кордон під прикриттям обіцянок законного працевлаштування. Пам’ятайте, ніхто не захищений від таких небезпечних ситуацій.

Якщо Ви стали жертвою торгівлі звертайтесь за телефонами:

У      

правління  соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації: (05158) 2 72 27 ;

Регіональна телефонна-консультативна «гаряча лінія» з попередження торгівлі людьми: (057) 714-38-50;

Національна «Гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми: 0-800-505-501 (дзвінки безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні) 527 – безкоштовно з номерів Київстар, МТС, Life :) та Beeline;

Національна «Гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації Центру «Ла Страда-Україна»: 0-800-500-335 (дзвінки безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні), 386 – безкоштовно з номерів Київстар, МТС, Life :) та Beeline.


 

 Електронний кабінет особи з інвалідністю 

Електронний кабінет особи з інвалідністю  розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362) та постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності» (зі змінами).

Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує зручний оперативний спосіб подачі пакету документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР) онлайн.

Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує:

- доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим електронним підписом (далі- КЕП).

- особам, зареєстрованим в ЦБІ, можливість подачі заяв про потребу в забезпеченні ТЗР та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріпленні сканованих копій документів та підписання КЕП.

- особам, які відсутні в ЦБІ, можливість подачі заявки на первинну реєстрацію в ЦБІ із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом документів КЕП.

- можливість надсилання особам з інвалідністю в електронний кабінет повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та пакету документів.

- доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, виробників ТЗР, надавачів соціальних послуг.

- можливість надсилання інформаційних повідомлень з ЦБІ на електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно повідомити особу з інвалідністю.

- проведення опитування осіб з інвалідністю щодо стану забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості наданих послуг.


 

 Торгівля людьми – це одна з найбільших форм сучасного рабства та порушення прав людини. Слід зазначити, що рабство в сьогоденні - це не міф, адже і в наш час існують сучасні форми рабства, такі як сексуальна експлуатація, торгівля людьми, продаж наречених, шлюби з примусу, ряд  форм дитячої праці, насильницьке вербування дітей для використання у збройних конфліктах та боргова кабала.

           Ця проблема може торкнутися кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу. Експлуатація може відбуватись як всередині країни, так і поза її межами, а вербувальниками найчастіше є знайомі люди – ті, яким довіряють.

          Щоб не потрапити у ситуацію торгівлі людьми з метою трудової експлуатації завжди ретельно вивчайте будь-яку пропозицію працевлаштування.

         Подбайте про власну безпеку!

Вам завжди є куди звернутись за допомогою!

         15-47 - урядова «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

        527 або 0-800-505-501 - національна безкоштовна «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів.

        0-800-500-335 або 116-123- національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації.

       0-800-500-202 - «Call-центр» Національної поліції України.

(05158) 2-72-27 –   відділ соціальної підтримки сім’ї, пільгових категорій громадян, осіб з інвалідністю та координації надання соцільних послуг управління соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації.

Соціальні послуги, на які має право особа, що вважає себе постраждалою від торгівлі людьми та подала, за місцем перебування, до Баштанської райдержадміністрації заяву про встановлення відповідного статусу:

• інформації щодо своїх прав та можливостей;

• медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця проживання;

• тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Соціальні послуги,  на які має право людина, якій встановлено статус особи, що постраждала від торгівлі людьми:

• інформації щодо своїх прав та можливостей;

• медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;

• тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до 3-х місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв'язку з участю особи в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі;

• відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;

• одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

• допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку.


ОГОЛОШЕНО КОНКУРС «БУДУЄМО КРАЇНУ БЕЗ БАР’ЄРІВ РАЗОМ!»

Оголошено конкурс «Будуємо країну без бар’єрів разом!»
Міністерство соціальної політики оголошує проведення конкурсу на кращий соціальний проєкт / ініціативу «Будуємо країну без бар’єрів разом!».
Метою даного проєкту є виявлення найкращих ініціатив та успішних кейсів, реалізованих в громадах на території України фізичними особами, громадськими та релігійними організаціями, впровадження кращих практик врядування на державному рівні й на місцях через принципи прозорості, справедливості, рівності, гласності, верховенства права та прав людини. Щоб взяти участь у конкурсі потрібно заповнити відповідні форми та до 7 лютого 2022 року надсилати їх на адресу:utszn_bashtan@ukr.net.
За результатами поданих даних буде створено єдиний портал ініціатив, успішних кейсів, сформовано базу партнерів та громадських діячів, а також визначено та відзначено громаду з найкращими практиками врядування в соціальній сфері.
Проєкт реалізовують на виконання Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 883-р.
 
Заявка на участь в конкурсі проєктних ініціатив Міністерства соціальної політики «Будуємо країну без бар’єрів разом»
ПІБ учасника:
Місце роботи, посада:
Назва установи/організації
Контакний номер телефону
КАТЕГОРІЯ (залишити необхідне):
- освіта в соціальній сфері;
- медичне забезпечення соціальних категорій населення;
- ІТ сервіси для поліпшення надання соціальної послуги;
- культура/мистецтво для реалізації соціальних потреб громадян;
- правове забезпечення;
- соціальне (соціальновідповідальне) підприємництво;
- державне врядування (найкраща практика органу місцевого самоврядування для забезпечення осіб з інвалідністю, постраждалих від домашнього насильства, одиноких, літніх людей послугами);
- реабілітація / оздоровлення;
- спорт;
- наукові розробки та дослідження, корисні моделі.
Назва ініціативи/проекту:
Проєкт/ініціатива реалізована (так/ні):
Опис:
Мета:
Вплив ініціативи на розвиток соціального середовища

 Проведено засідання «круглого столу»

15 грудня у приміщенні бібліотеки  відбулося засідання «круглого столу» з питання «Попередження злочинів торгівлі людьми. Виявлення осіб постраждалих від торгівлі людьми та  забезпечення  надання їм допомоги для успішної реабілітації і інтеграції в суспільстві», яке очолив голова райдержадміністрації Владислав Дмитрієв.

В засіданні взяли участь начальник відділу по роботі з сім’єю  департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  Зоя Дмитрієва, перший заступник голови райдержадміністрації Наталія Казаріна, голова громадської організації «Любисток» Маргарита Пархоменко  та керівники структурних підрозділів  райдержадміністрації, правоохоронних органів та вторинної правової допомоги.

Під час засідання голова райдержадміністрації Владислав Дмитрів, начальник управління Ніна Якимчук та голова громадської організації «Любисток» Маргарита Пархоменко розповіли про важливість формування соціальної політики у сфері протидії торгівлі людьми, масштаби торгівлі людьми у світі, Україні, Миколаївській області та в Баштанському районі.

Начальник відділу по роботі з сім’єю  департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Зоя Дмитрієва повідомила присутніх про порядок встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми та організації заходів з надання допомоги постраждалим від цього злочину.

Присутні обговорили можливість активізації заходів у сфері запобігання торгівлі людьми та виробили механізм  надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми.

 

По завершенню засідання були надані відповідні рекомендації та доручення.