Головна Новини Герої не вмирають Учасникам бойових дій та членам їх сімей Планування роботи 2023 року Пробація району Електронне звернення Інформація для користувачів з вадами зору

Інформаційний розділ


2022 рік

 ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
У Миколаївській області діє Комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки (Нова редакція), затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 25.09.2020 № 2 (далі – Програма).
До компетенції Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла відноситься надання пільгових довготермінових кредитів для молоді, яке здійснюється відповідно до Програми та Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 (далі – Положення).
Право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме: в яких чоловік та дружина віком до 35 років включно; неповні сім’ї, в яких мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину); одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.
Пільговий довготерміновий кредит надається за таких умов:
- перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
- підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;
- внесення кандидатом на свій особистий рахунок першого внеску в розмірі не менше 6 відсотків нормативної вартості житла.
Пільгові довготермінові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла надаються громадянам терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим із подружжя пенсійного віку.
Для отримання пільгового довготермінового кредиту кандидат подає наступні документи:
1.                 заяву про надання кредиту;
2.                 довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;
3.                 довідку про склад сім’ї (форма № 3);
4.                 копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
5.                 копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
6.                  документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім’ї за останні 6 місяців, у разі потреби – договір поруки), інші документи;
7.                  документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами;
8.                  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Відповідно до Положення Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов’язань
за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування
пільги; позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом на момент застосування пільги.

Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює надання державної підтримки (Постанова КМУ від 10.10.2018 №819) або безповоротної фінансової допомоги відповідно до Програми.

Державна підтримка надається шляхом сплати за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів інших рівнів Миколаївської області:

- 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;

- 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертогошостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
Безповоротна фінансова допомога надається шляхом сплати за рахунок коштів обласного та бюджетів інших рівнів Миколаївської області у разі відсутності об’єктів будівництва (відповідно вимог цього Порядку):

-                            30 відсотків вартості придбання житла на вторинному ринку;

-                     50 відсотків вартості придбання житла на вторинному ринку для осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертогошостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

-                     50 відсотків вартості придбання житла на вторинному ринку для осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
Право на державну підтримку або безповоротну фінансову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету та бюджетів інших рівнів мають:
1) особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;
2) особи, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа, за умови, що такі особи та члени їх сімей не мали у власності житлової площі протягом останніх трьох років до моменту звернення;
3) особи, які мають у власності житлову площу (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 року, № 92, ст. 2655; 2018 року, № 16, ст. 564), що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;
4) особи, відомості про яких відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 року, № 92, ст. 2655; 2018 року, № 162, ст. 564), або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.
Середньомісячний грошовий дохід кандидатів, зазначених у підпунктах 1-4 цього пункту (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав), разом із доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.
Бажаючі отримати державну підтримку або безповоротну фінансову допомогу можуть подати заяви онлайн. Процес подання документів складається з наступних кроків:
- завантаження бланків анкети і заяви із сайту МРУ Держмолодьжитла;
- заповнення бланків і створення електронної копії;
- подання документів до МРУ Держмолодьжитла.
Щоб подати заяву, необхідно завантажити із сайту МРУ Держмолодьжитла бланк Заяви-анкети про намір отримати державну підтримку для будівництва (придбання) доступного житла, анкету громадянина – контактної особи та анкети членів сім’ї громадянина – контактної особи.
Бланки розміщені на сторінці «Подати заяву-анкету» розділу житлових програм «Доступне житло» на інтернет-сторінці регіонального управління за адресою https://mk.molod-kredit.gov.ua.
З переліком документів, необхідних для отримання державної підтримки можна ознайомитися на власній інтернет-сторінці Миколаївського регіонального управління за адресою https://mk.molod-kredit.gov.ua/ у розділі Житлові програми/Доступне житло/Необхідні документи
 
Також громадяни можуть скористатися програмоюпільгового молодіжного кредитування за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Держмолодьжитла.
Пільгові кредити відповідно до Положення про порядок надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Держмолодьжитла (нова редакція), затвердженого рішенням правління Держмолодьжитла від 14.02.2020 протокол №14 надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам:
1. Вік яких становить до 35 років включно (кожного з членів молодої сім’ї – чоловіка та дружини)
2. Перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов або у яких відсутнє у власності житло, або мають у власності житлову площу не ˃ 13,65 кв. м. (без урахування житла, що знаходиться на тимчасово окупованій території);
3. Залишок середньомісячного доходу сім’ї (громадянина) за умови сплати щомісячного платежу за кредитом, не ˂ 3-кратного прожиткового мінімуму (на кожного працюючого члена сім’ї)
Термін повернення кредиту до 20 років.
Обов’язковий внесок громадянина – 10% від вартості житла на момент підписання кредитного договору та вартості понаднормативної вартості площі об’єкта кредитування, а також всі нотаріальні витрати за рахунок громадянина.
Комісія за інформаційно-консультаційні послуги, пов’язані з наданням кредиту встановлюється у розмірі мінімальної заробітної плати на момент укладення кредитного договору одноразово.
Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) та найменшого показника експертної, договірної або граничної вартості житла, що придбавається (нормативна вартість).
Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — 1,25 раза, для інших населених пунктів — опосередковану вартість у відповідній області.
У разі перевищення нормативної площі або нормативної вартості позичальник сплачує вартість понаднормативної площі житла за рахунок власних коштів. 
Відсоткова ставка за користування кредитом встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на момент прийняття рішення про надання кредиту. При цьому відсотки за користування кредитом не нараховуються військовослужбовцям — з початку і до закінчення особливого періоду, резервістам та військовозобов’язаним — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.
Обов’язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність кандидата, яка передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків залишок середньомісячного доходу молодої сім’ї, одинокого молодого громадянина не може бути меншим, ніж трикратний прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного працюючого члена сім’ї. 
Першочергове право на отримання довгострокового пільгового кредиту мають:
- громадяни, на яких поширюється дія Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
- громадяни, які самостійно брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або в забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або сім’ї, в яких один із членів сім’ї (чоловік або дружина) брав безпосередню участь в антитерористичній операції та/або в забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
- члени сімей громадян, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;
- громадяни, які отримали статус особи з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.;
- члени сімей громадян, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також сім’ї осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.
 ЗАЯВУ-АНКЕТУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МОЖНА ПОДАТИ ЧЕРЕЗ САЙТ МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА АБО ОСОБИСТО ЗВЕРНУВШИСЬ ДО МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ
З переліком документів, необхідних для отримання довгострокового пільгового кредиту для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок власних коштів Держмолодьжитла можна ознайомитися на власній інтернет-сторінці регіонального управління за адресою https://mk.molod-kredit.gov.ua/ у розділі Житлові програми/Кредит з статутного капіталу/Необхідні документи.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 980 учасники АТО/ООС та внутрішньо переміщені особи мають право на отримання пільгових кредитів.
1.     Право на отримання кредиту мають:
1) особи, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
2) кандидати, на яких поширюється дія пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 або пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
 За умови:
1) перебування кандидата та членів сім’ї кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
або
наявності у кандидата та у членів сім’ї кандидата у власності житлової площі з моменту набрання чинності Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (27 квітня 2014 року) до моменту подання заяви про намір отримати кредит (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою, на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), що не перевищує 13,65 кв. метра  на одну особу;
або
відсутності у кандидата та у членів сім’ї кандидата на праві власності житлової площі та відсутність у них у власності житлової площі (крім житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), з моменту набрання чинності Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (27 квітня 2014 року)  до моменту подання заяви про намір отримати кредит;
2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності.
Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати щомісячного платежу, залишок середньомісячного доходу кандидата та повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум, визначений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена сім’ї.
3) внесення кандидатом 6 відсотків вартості нормативної площі житла та вартості площі житла, що перевищує нормативну.
2.     Термін повернення кредиту:  до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. 
3.     Відсоткова ставка за користування кредитом – 3%
Відсотки за користування кредитом не нараховуються: військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду; резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.
4.     Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю) та договірної вартості житла, але не більше граничної вартості житла, що придбавається (нормативна вартість).
Площа житла, що придбавається сім’єю з однієї особи (одинока особа) і є однокімнатною квартирою, становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі, а площа житла сім’ї з двох та більше осіб – не більш як  94,5 кв. метра загальної площі.
 ЗАЯВУ-АНКЕТУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МОЖНА ПОДАТИ ЧЕРЕЗ САЙТ МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА АБО ОСОБИСТО ЗВЕРНУВШИСЬ ДО МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ
З переліком документів, необхідних для отримання пільгового довгострокового державного кредиту можна ознайомитися на власній інтернет-сторінці регіонального управління за адресою https://mk.molod-kredit.gov.ua/ у розділі Житлові програми/Кредит для ВПО та АТО/ООС/Необхідні документи.
 
17 травня 2021 року розпочалася реєстрація внутрішньо переміщених осіб на отримання кредиту на придбання житла за рахунок грантових коштів Уряду Німеччини, що надаються через Банк Розвитку KfW відповідно до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 451. За умовами порядку кредити будуть надаватися під 3% річних терміном до 20 років виключно внутрішньо переміщеним особам. Заява про намір отримати кредит подається заявником при його особистому зверненні до регіонального управління Держмолодьжитла або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, який адмініструється державним підприємством “Дія”, що належить до сфери управління.
 
За додатковою інформацією та для реєстрації у Миколаївському регіональному управлінні Держмолодьжитла громадяни можуть звертатись за адресою: м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-А, оф. 507 з понеділка по четверг з 8:00 до 17:00 год. та у п’ятницю з 8:00 до 15:45 год., обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (0512) 56-38-45, 56-39-41. У період запровадженого в Україні карантину прийом громадян здійснюється за попереднім записом.

 

Держенергоефективності презентувало депутатам місцевих рад Київщини переваги енергоефективних та «зелених» проєктів для громад

Костянтин Гура, в.о. Голови Держенергоефективності, та Юрій Шафаренко, заступник Голови  Агентства, провели робочу зустріч із депутатами місцевих рад Київщини щодо важливості, особливостей та безперечних переваг запуску проєктів з енергоефективності та «зеленої» енергетики в громадах.

 
"Енергоефективність та "зелена" енергетика - це саме ті напрями, які потрібно розвивати кожній громаді, щоб одночасно вирішити питання: енергетичні, економічні, екологічні. Завдяки впровадженню місцевих програм співфінансування енергоощадних заходів, реалізації проєктів на альтернативних джерелах енергії громади зможуть успішно проходити опалювальні сезони, заощаджувати кошти на енергоресурсах, активізують бізнес, матимуть нові робочі місця та збільшення надходжень до бюджету", - повідомив в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура.
 
Костянтин Гура розповів детально про напрацювання Держенергоефективності, діючі та заплановані ініціативи і нагадав, що потенціал «зеленого» фінансування в Україні сягає 70 млрд євро до 2030 року, за оцінками IFC.
 
 
На нагальній необхідності широко розвивати енергоефективні проєкти на місцях наголосив і народний депутат України Андрій Мотовиловець. Він підкреслив, що енергоефективність – єдиний вірний спосіб зменшити витрати споживачів на оплату комунальних послуг та покращити якість життя громад. З огляду на децентралізацію це питання набуває ще більшої ваги на місцях.
 
У свою чергу, Юрій Шафаренко - заступник Голови Держенергоефективності, представив стан розвитку відновлюваної енергетики, переваги біоенергетичних проєктів для енергонезалежності громад, низку запланованих стимулів для біоенергетики та нові механізми для подальшого розвитку «зеленої» енергетики.
 
«Україна має колосальний потенціал ресурсів для біоенергетичних проєктів. Якщо задіяти близько 37% відходів сільського господарства для виробництва енергії, то можна замістити в еквіваленті до 9 млрд м3 газу у рік. Це близько третини газових потреб України, - повідомив Ю. Шафаренко. - Також потрібно вирощувати енергетичні рослини на деградованих землях. Для порівняння, використання врожаю енергорослин з 1 млн га може заміщувати понад 5 млрд куб. м газу в рік. Поступово розвивається сфера генерації біогазу як на агровідходах, так і на сміттєзвалищах».
 
 
У регіонах України вже є чимало успішно встановлених біоТЕЦ та твердопаливних котелень, завдяки яким міста безперебійно проходять опалювальні сезони та забезпечують громади необхідною енергією. При цьому, теплова енергія з альтернативних джерел енергії є на 10% дешевшою, ніж теплова енергія з газу.
На перевагах впровадження системи енергоменеджменту у бюджетній сфері, а також місцевих програм співфінансування енергоефективних заходів для населення акцентувала увагу присутніх Тамара Буренко – начальник Управління низьковуглецевого розвитку Держенергоефективності.
Учасники зустрічі детально сфокусувалися на таких питаннях:
- фінансування проєктів з термомодернізації бюджетних установ;
- обов’язковість систем енергоменеджменту у бюджетній сфері, що дозволяє досягти до 10 % економії енергоресурсів без додаткових інвестицій. І на сьогодні системою енергетичного менеджменту охоплено об’єкти бюджетної сфери 24 громад Київщини.  До системи щоденного онлайн-енергомоніторингу підключено понад 2700 об’єктів;
- вигідність місцевих програм співфінансування енергоефективних заходів, завдяки чому населення може отримати значну підтримку. 7 ОТГ (Білоцерківська, Броварська, Обухівська, Васильківська, Переяславська, Фастівська та Славутицька) запровадили місцеві програми стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів;
- переваги виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії, що є на 10% дешевшою, ніж теплова енергія з газу;
- інвестиційна привабливість біоенергетичних проєктів;
- пошук муніципалітетів-партнерів для пілотних проєктів з випуску зелених облігацій.
 
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

 

 Державна програма енергоефективності до 2027 року має бути якнайшвидше прийнята для запуску масштабної енергомодернізації України

Таку резолюцію ухвалили представники Міжфракційного депутатського об’єднання «Енергоефективна Україна», Держенергоефективності, профільних асоціацій, громадських організацій і спілок, ОСББ. 

Рішення прийнято за результатами круглого столу «Державна підтримка масштабної енергомодернізації ЖКГ - дієві механізми запобігання енергетичної бідності».

Обговорення відбулося під головуванням Голови Держенергоефективності Валерія Безуса, Голови Міжфракційного депутатського об’єднання «Енергоефективна Україна» Миколи Тищенка і народного депутата Олексія Кучеренка.

Голова Держенергоефективності Валерій Безус презентував розроблений проєкт рішення Уряду щодо розширення та продовження Державної програми енергоефективності до 2027 року. Відповідний проєкт акту вже подано на розгляд Уряду.

Державна програма енергоефективності до 2027 року передбачатиме комплекс заходів підтримки за напрямами:

 1. енергоефективність у житлі;

 2. енергоефективність у соціальній сфері;

 3. енергоефективність у сферах централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

«Енергоємність української економіки в середньому у 2 рази вища за європейську. Близько третини всього енергоспоживання припадає на житловий сектор. У ЖКГ накопичилися проблеми: високий рівень зношеності теплових, водопровідних мереж та технологічного обладнання. Все це позначається на якості і доступності комунальних послуг, а головне – на суттєвих витратах споживачів за їх оплату. Тому Держенергоефективності наполягає на терміновій необхідності продовжити і впроваджувати ефективну, системну, нефрагментовану державну програму енергоефективності!», - наголосив Валерій Безус.

В.  Безус також зауважив, що у програмі закладено комплексний підхід до вирішення проблем з енергоефективністю в ЖКГ. Термомодернізація будівель має здійснюватися, враховуючи стан системи теплозабезпечення. 

На нагальній потребі відродити державну програму енергоефективності із дієвими механізмами наголосили і народні депутати України, і представники асоціацій, спілок, ОСББ.

Микола Тищенко - Голова Міжфракційного депутатського об’єднання «Енергоефективна Україна» окреслив проблематику масштабної енергетичної модернізації житлово-комунального господарства України.

«Енергоефективність – це крос-секторальне рішення для розв’язання багатьох питань: від великої вартості комунальних послуг до зростання економіки. Саме впровадження проєктів з енергоефективності дає змогу отримати економію витрат родин на комунальні послуги, комфорт в оселях, нові можливості для бізнесу, поповнення бюджетів різних рівнів, додаткові робочі місця», - повідомив М. Тищенко.

«Серед довгоочікуваних законодавчих рішень – це прийняття законопроєкту «Про енергетичну ефективність» та схвалення Урядом рішення щодо подовження Державної програми з енергоефективності до 2027 року», - зауважив М. Тищенко.

Олексій Кучеренко, народний депутат Україна, повідомив, що для рушійних змін  в галузі треба не лише окремі, точкові проєкти, а саме - державна комплексна програма національного масштабу.

Також О. Кучеренко звернув увагу на потребу в активній законодавчій роботі: “Енергоефективність має стати релігією для усіх фракцій. Вже найближчим часом заплановано розгляд Парламентом законопроєкту “Про енергоефективність” у другому читанні. Зокрема, законопроєктом передбачено доручення Уряду щодо розробки і затвердження державної програми з енергоефективності та врахування необхідного фінансування в Державному бюджеті на 2022 рік”, - повідомив О. Кучеренко.

Павло Козирєв – голова Асоціації малих міст України також наголосив, що вирішити питання високих комунальних платежів без енергоефективності неможливо. І саме державна програма є тим фундаментом, на якому місцева влада впроваджує місцеві програми підтримки у цій сфері.

За підсумками круглого столу учасники досягли згоди щодо консолідації зусиль усіх гілок влади, асоціацій та експертного середовища для термінового прийняття державної програми енергоефективності та напрацювання дієвих механізмів у різних секторах.

 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності


 

 Прості правила безпеки користування газом, які збережуть вам життя!

 

 1. Добре провітрюйте приміщення, де встановлені й працюють газові прилади.

 2. Не використовуйте димоходні газові колонки та опалювальні котли за відсутності тяги в димоході.

 3. Не перевіряйте тягу у димоходах і вентиляційних каналах запаленим сірником. Прикладіть аркуш паперу.

 4. Не залишайте без нагляду працюючі газові прилади.

 5. Після користування газом закрийте крани на газопроводі.

 6. Не користуйтесь несправними газовими приладами.

 7. Не використовуйте для сну кухні та приміщення, де встановлені газові прилади.

 8. Не обігрівайте домівку за допомогою газової плити, не сушіть білизну над плитою.

 9. Не переміщайте, не встановлюйте, не замінюйте та не ремонтуйте газові прилади самовільно. Викличте фахівця з газу.

 10. Відчувши запах газу, закрийте газові крани на приладах і газопроводі, відчиніть вікна й двері для створення протягу, не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення і електроапаратуру, покиньте загазоване приміщення і викличте аварійну газову службу за телефоном 104!

 

https://mk.dsoua.com/ua/for-clients/news/id/nehtuvannja-pravilami-bezpeki-koristuvannja-gazom--45664 

 

https://mk.dsoua.com/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/8-prostih-pravil-bezpeki-koristuvannja-gazom-jaki--5272


 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» філія Баштанського району Східного округу

І Н Ф О Р М У Є

Щороку з настанням осінньо-зимового періоду внаслідок несприятливих погодних умов збільшується кількість пожеж, травмувань та загиблих людей на них через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки, правилами безпечної експлуатації електроустановок.

Холодна погода вносить свої корективи в експлуатацію енергетичного обладнання, протипожежних систем та обладнання, використання опалювальних приладів, що створює додаткову небезпеку виникнення пожежі, збільшення травмування сторонніх осіб, у тому числі й дітей на обладнанні енергопостачальних організацій.

Якщо проаналізувати ситуацію у Державі щодо причин загибелі (травмування) населення на обладнанні енергокомпаній, отримаємо наступне:

 • найбільше смертей (травмувань) відбувається через спроби здійснити крадіжку енергетичного обладнання компаній (дротів повітряних ліній електропередач, приладів та обладнання підстанцій, металоконструкцій тощо);

 • на другому місці випадки пов’язані зі спробами самотужки поновити електричне  живлення;

 • окрім цього, серед основних причин травмування зі смертельними наслідками є: наближення на недопустиму відстань до струмопровідних частин діючого електричного обладнання, наближення до обірваних дротів повітряних ліній електропередачі, дитячі ігри поблизу діючих електроустановок у тому числі трансформаторних підстанцій, , електрощитів.

Щоб запобігти ураженню електричним струмом слід знати і виконувати елементарні вимоги електробезпеки:

 • не наближатися ближче, ніж на 8 метрів до обірваних дротів повітряних ліній електропередач;

 • не намагатися проникнути за огородження і всередину діючих електроустановок (трансформаторних підстанцій, щитових, електрощитів);

 • звернути увагу на попереджувальні знаки безпеки;      

 • не намагатися самотужки, або із залученням сторонніх осіб з сумнівною кваліфікацією (не спеціалістів), вирішувати проблеми відсутності електроенергії;

 • при виявлені відкритих дверей трансформаторних підстанцій, фірток огороджень трансформаторних підстанцій, обірваних дротів повітряних ліній електропередачі та інших нестандартних ситуацій не зволікайте, телефонуйте до Кол-центру АТ «Миколаївобленерго» за багатоканальним номером телефону: 0-800-504-001 (всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів-безкоштовні).

  Є необхідність пояснення дітям, як у навчальних закладах так і вдома, яку небезпеку становить електричний струм, якщо не дотримуватися елементарних правил електробезпеки. 

  Також варто зауважити, що порушуючи елементарні норми й правила безпеки, порушник наражає на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих, а його дії підпадають під дію Адміністративного та кримінального кодексу України.

Зважаючи на все вище викладене, просимо памятати, що відповідно до п.8 «Правил охорони електричних мереж» в охоронних зонах ПЛ забороняється саджати дерева та інші багаторічні насадження, а згідно із статею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV та п. 5.5 «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10 квітня 2006 року № 105 на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є їх власники та землекористувачі, а саме:

 •  на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів;

 •  на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства;

 •  на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;

 •  на безгоспних територіях, пустирях – органи місцевого самоврядування;

 •  на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Таким чином організовувати й контролювати роботи з належного утримання дерев та інших багаторічних насаджень (і не лише тих, які висаджені в охоронних зонах ліній електропередачі) мають їх власники та землекористувачі.

  АТ «Миколаївобленерго» готове до співпраці в частині відключення і заземлення ПЛ для створення безпечних умов проведення робіт з підрізки дерев та кущів, у разі завчасного (не пізніше 15 днів до дня проведення робіт) письмового звернення власника земельної ділянки або землекористувача.

  Також АТ «Миколаївобленерго» нагадує, що відповідно до п. 23 «Правил охорони електричних мереж» енергопідприємства мають право припиняти або обмежувати електропостачання споживачів, що порушили ці правила.

Узгодити з філією АТ “Миколаївобленерго” Баштанського району Східного округу відключення на ПЛ для обрізки дерев та виконання інших робіт можна за телефоном: 0504934316.


 

 

 

 

 

 Саме комплексний підхід до політики енергоефективності – запорука реальних змін у площині енергетичної безпеки та модернізації економіки

 

На зустрічі високого рівня Держенергоефективності та Міжфракційне депутатське об’єднання «Енергоефективна Україна» разом із народними депутатами, керівництвом міністерств і відомств, міжнародних організацій, наукових установ підняли критичне питання – стан і політику енергоефективності.

 

Голова Держенергоефективності Валерій Безус представив систему енергоефективності в Україні, акцентувавши на її складових: політико-організаційній, правовій і фінансовій. Найголовнішим є те, що управління цією сферою має здійснюватися системно і комплексно.

 

«Перед Україною стоїть потужний виклик – нагальне вирішення питання невикористаного за 30 років значного потенціалу енергоефективності у всіх секторах економіки. Зроблено чимало реформ, але це питання досі вимагає консолідації усіх сторін, комплексного підходу, а не фрагментарного, зниження бар’єрів та лідерства на найвищому рівні країни. Саме за таких умов політика енергоефективності дасть реальний ефект», - наголосив Валерій Безус.

 

Окреслюючи роль виконавчої влади в енергоефективності, Валерій Безус наголосив: «Міненерго та Мінрегіон формують політику, але має бути повна синхронізація дій. Держенергоефективності, яке я очолюю, є єдиним, фактично, крос-секторальним органом влади, що відповідає саме за реалізацію політики енергоефективності в усіх сферах економіки».

 

Серед інструментів політики є значний потенціал запуску державних цільових програм.

 

Також треба розвінчувати міф про відсутність джерел фінансування проєктів. Насправді, коло потенційних джерел широке: державний та місцеві бюджети, фонди, міжнародні фінансові організації (МФО), ДПП, ЕСКО, приватні інвестиції.

 

«Зокрема, кошти державного і місцевого бюджетів на енергоефективні цілі необхідні як каталізатори рушійних змін у цій сфері, у тому числі для розблокування проєктів, які підтримуються МФО. Це також важливо для активізації потенціалу приватних інвестицій, що, у свою чергу, дасть мультиплікативний ефект на економіку України», - підкреслив Валерій Безус.

 

Ігор Гарбарук, заступник Міністра освіти і науки України, у свою чергу, розповів про вже укладений Меморандум з Держенергоефективності та план дій щодо модернізації закладів вищої та професійно-технічної освіти. «Заощаджені на енергоносіях кошти потрібно направляти на покращення умов освітнього та наукового процесів».

 

Микола Тищенко, народний депутат України, Голова Міжфракційного депутатського об’єднання «Енергоефективна Україна», нагадав, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на потребу у програмі енергозбереження.

 

«Саме в енергоефективності приховано клондайк можливостей для наповнення українського бюджету та зменшення витрат з нього. Ми терміново маємо запустити процес реальних змін у цій сфері», - наголосив М. Тищенко.

 

Народний депутат України Олексій Кучеренко окреслив проблематику та рішення для енергоефективності в ЖКГ: «Комплексна модернізація, зокрема, житлово-комунального господарства неможлива без відповідних державних програм. Обов’язкова розробка таких програм передбачена у прийнятому Законі «Про енергоефективність».

 

На необхідності державної підтримки та співфінансуванні проєктів з енергоефективності в ЖКГ також наголосив Іван Плачков – голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

 

Значну підтримку України в реформах надають міжнародні партнери. Про реалізовані проєкти та допомогу розповіли Іма Хренова-Шимкіна – Директор Проєкту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» та  Олексій Пащенко – Національний координатор проєкту UNIDO UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України».

 

Про енергоефективні зрушення у залізничному транспорті розповів Олександр Камишін – в. о. голови правління АТ "Укрзалізниця": «На сьогодні тільки половина колій електрифіковані. Цього року нова команда міністерства та Укрзалізниці встигне електрифікувати 50 км доріг. Це удвічі більше, ніж за останні 8 років (23 км). На найближчі 3 роки наш план – 500 км електрифікації. Ось такий внесок Укрзалізниці в енергоефективність».

 

Павло Козирєв, голова Асоціації малих міст України, наголосив на тому, наскільки важливо підтримувати громади у малих містах, консультувати та спільно розробляти місцеві програми з енергоефективності.

 

Про найчастіші проблеми, з якими стикаються громади, також розповів депутати Київської міської ради Юрій Федоренко.

 

Анатолій Загородній – президент НАН України повідомив: «Ми маємо цілу низку наукових розробок, здобутків, технологічних рішень та досліджень. Водночас я підтримую В. Безуса у тому, що потрібна Державна цільова програма, яка включатиме і науково-технічний блок».

 

Окрім цього, ректор КНУБА Петро Куліков повідомив про важливість підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері енергоефективності.

 

Проведене обговорення дозволило з’ясувати та об’єднати бачення стратегії розвитку енергоефективності представниками як законодавчої, так і виконавчої гілок влади, а також іншими зацікавленими сторонами.

 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю


 

 

 Валерій Безус: Енергоефективність має бути важливою компонентою ефективного публічного врядування в Україні

Голова Держенергоефективності Валерій Безус дав велике інтерв’ю для Energy Club про стан енергоефективності економіки України та необхідні рішення у цій сфері.

«Рівень енергоефективності економіки України є вкрай низьким. Якби він був високим - Україна б входила до переліку країн з найбільш розвинутою економікою… Для країни, що залежить від імпорту енергоресурсів, це не тільки фактор постійного економічного відставання та енергетичної бідності, це й фактор руйнування національної безпеки. Тому питання енергоефективності має бути національним пріоритетом і постійно у фокусі уваги Держави», - повідомив В.Безус.

Важливо розуміти глибину проблематики, оскільки «енергоефективність - це не тільки “платіжки”, а ще і зарплати, прибутки, пенсії, податки, інвестиції, платіжний баланс, ВВП, національне багатство, національна безпека…».

«Потенціал резерву енергоефективності для економіки України складає сотні мільярдів гривень на рік!», - наголосив Голова.

Без створення певних правових та організаційних умов не може дозволити сформуватися потужному ринку. І Держенергоефективності - єдиний орган в системі центральних органів виконавчої влади, що саме реалізує державну політику у сфері енергоефективності.

«На моє глибоке переконання, найперше завдання - забезпечити не фрагментарний, а виключно системний та комплексний підхід до управління сферою енергоефективністю», - впевнений Голова.

В інтерв’ю Голова також детально описує стан, здійснені реформи, нові рішення та важливість подальшого формування нової парадигми державного управління економічними процесами із обов’язковим параметром стимулювання енергоефективності.

Читайте повне інтерв’ю Голови Держенергоефективності Валерія Безуса за посиланням: https://iclub.energy/blog/valeriybezus/tpost/c9ep9pz4p1-valeri-bezus-energoefektivnst-ma-buti-va


 Валерій Безус: Потенціал резерву енергоефективності для економіки України складає сотні мільярдів гривень на рік!

«З огляду на значний резерв енергоефективності її можна було б назвати додатковим джерелом енергії, що по масштабу легко могло б зрівнятися з іншими джерелами, наявними та потенційними, на які могла б розраховувати держава у плануванні забезпечення економічного розвитку та зростання», - повідомив Голова Держенергоефективності Валерій Безус в інтерв’ю для Energy Club.

Голова впевнений, що інвестиції в енергоефективність можуть і мають слугувати надзвичайно потужним засобом стимулювання економіки України. Не дарма навіть значно більш високоенергоефективна Європа розглядає інвестування в енергоефективність як ключовий чинник не тільки реакції на поточну світову енергетичну кризу, але і як ключовий засіб відновлення та розвитку економіки ЄС у постковідний період.

Більше деталей – у великому інтерв’ю Валерія Безуса для Energy Club: https://iclub.energy/blog/valeriybezus/tpost/c9ep9pz4p1-valeri-bezus-energoefektivnst-ma-buti-va


 Світова енергокриза суттєво підвищила зацікавленість до енергоефективності – Валерій Безус

 

 

Зараз як ніколи важливим є комплексний підхід до підвищення енергоефективності.

 

 

Про це повідомив Голова Держенергоефективності Валерій Безус в інтерв’ю для інтернет-видання «Енергореформа».

 

 

"Тому ухвалення закону «Про енергоефективність», який був підписаний Президентом України 10 листопада і набув чинності 13 листопада, є дуже актуальним. Ми почали працювати над механізмами його реалізації ще до прийняття. Тепер у нас вже на рік розписано роботу, є певні завдання до Держенергоефективності, Міненерго, Мінрегіону щодо розробки підзаконних актів. Це колосальний обсяг завдань", – пояснив він.

 

 

За словами В. Безуса, одне з важливих положень закону – щорічно передбачати видатки на програми з підвищення енергоефективності не менше 1% видаткової частини бюджету.

 

 

Водночас Держенергоефективності із Міненерго розроблено та вже направлено на розгляд Уряду пролонгацію Державної програми енергоефективності до 2027 року. Програма передбачає допомогу населенню на утеплення будинків та енергоефективне обладнання, енергомодернізацію систем тепло-, водозабезпечення та водовідведення, а також будівель соціальної сфери.

 

 

"Сподіваємося, що саме в такому форматі її буде прийнято Урядом. Наступного року пропонуємо закласти в бюджеті на ці цілі трохи більше 2,7 млрд грн", - зазначив В. Безус.

 

 

Більше деталей про закон та розроблену програму – в статті: http://reform.energy/news/mirovoy-energokrizis-sushchestvenno-povysil-interes-k-energoeffektivnosti-valeriy-bezus-19153

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-- 
З повагою,
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності 
тел/факс +38 (044) 590-59-65
м.Київ, провулок Музейний, 12

 

 Закон «Про енергоефективність» передбачає запровадження муніципальних енергетичних планів та систем енергоменеджменту в громадах

 

Про це повідомив Голова Держенергоефективності Валерій Безус під час виступу на І Форумі учасників Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні.

 

«Вперше в історії України нещодавно ухваленим законом «Про енергоефективність» органи місцевого самоврядування визнані на законодавчому рівні одним з ключових суб’єктів в управлінні сферою енергоефективності. Таким чином закон закладає нове підгрунтя відносин у цій сфері, а також надає необхідні інструменти», - повідомив Валерій Безус.

 

Так, протягом найближчих 3 років органи місцевого самоврядування мають прийняти місцеві енергетичні плани, враховуючи питання енергоефективності.

 

Важливо, що органи місцевого самоврядування прийматимуть рішення щодо впровадження систем енергоменеджменту з урахуванням примірного положення, що має затверджуватись Кабінетом Міністрів України. Через 2 роки з дня набрання чинності закону таке рішення буде обов’язковою умовою отримання державної підтримки на енергоефективні заходи.

 

«Новою можливістю є вперше зафіксована в законі норма про те, що економія коштів від енергоменеджменту має бути спрямована на фінансування  енергоефективних заходів у закладах бюджетної сфери», - наголосив Валерій Безус.

 

 

Держенергоефективності, у свою чергу, вестиме реєстр органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в яких впроваджено систему енергетичного менеджменту. Реєстр буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Агентства.

 

Крім цього, закон розблоковує енергосервіс. Також передбачено оцінку потенціалу запровадження ефективного централізованого теплопостачання та високоефективної когенерації.

 

 

«Закон передбачає розробку понад 40 підзаконних нормативно-правових актів, більшість з яких стосується енергоефективності в громадах. Тому закликаю усіх до консолідації зусиль для досягнення реальних практичних результатів», - підсумував Голова.

 

 

В. Безус також подякував організатору заходу – Асоціації «Енергоефективні міста України» – за активну роботу з громадами щодо впровадження інструменту Європейська Енергетична Відзнака.

 

 

 

 

 

Управління  комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності

 

 

 
-- 
З повагою,
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності 
тел/факс +38 (044) 590-59-65
м.Київ, провулок Музейний, 12

 

 Голова Держенергоефективності Валерій Безус під час виступу на І Форумі учасників Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні повідомив, що нещодавно ухваленим Законом передбачається впровадження систем енергоменеджменту в громадах. Цитуємо «Вперше в історії України нещодавно ухваленим Законом «Про енергоефективність» органи місцевого самоврядування визнані на законодавчому рівні одним з ключових суб’єктів в управлінні сферою енергоефективності. Таким чином закон закладає нове підґрунтя відносин у цій сфері, а також надає необхідні інструменти»

Також наголошується, що протягом 3 років органи місцевого самоврядування повинні будуть прийняти місцеві енергетичні плани, враховуючи питання
енергоефективності та запровадити систему з енергоменеджменту.

В свою чергу, компанія ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА" пропонує своє рішення, а саме систему енергоменеджменту та
енергомоніторингу АІС "ЕНЕРГОСЕРВІС:ОБЛІК, КОНТРОЛЬ,
ЕКОНОМІЯ", яка повністю відповідає вимогам Закону України "Про енергоефективність".

Завдяки запровадженню системи АІС ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК,КОНТРОЛЬ, ЕКОНОМІЯ
Ви виконаєте :

 	* впровадження системи
енергоменеджменту, Вашу громаду буде
внесено до відповідного реєстру тим
самим Ви будете отримувати фінансову
підтримку від центральних бюджетів на
заходи з енергозбереження;
 	* впровадження системи
енергомоніторингу;
 	* матиме змогу відслідковувати
ефективність енергозберігаючих
заходів;
 	* спираючись на аналітику і розрахунки
отриманні за допомогою системи
матимете змогу розробляти
муніципальні енергетичні плани;
 	* виконувати розрахунки з ЕСКО;
 	* відслідковувати ефективність
теплозбереження, водопостачання,
вуличного освітлення.


 _Досвід компанії:_
Фахівці компанії «ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА»
мають відповідну кваліфікацію та
сертифікацію, володіють необхідними
знаннями, досвідом, виконано значний
обсяг робіт з енергетичної
сертифікації будівель, створені
комплексні системи керування
ресурсами, які успішно працюють у більш
ніж у 25000 будівлях, більш ніж 100 000
приладів обліку, розташованих у 226
великих та малих міських, ОТГ, районних,
обласних радах, обласних державних
адміністраціях, центральних органах
виконавчої влади, приватному секторі
економіки по всій території України.

АІС“ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ,
ЕКОНОМІЯ” визнана
однією з провідних платформи з
енергомоніторингу в Україні,
що підтверджується експертним звітом
Асоціації енергоефективних міст
“Дослідження стану енергоменеджменту
в містах України”
2020 р.

 

НЕ МАЄ АНАЛОГІВ ЗА КОМПЛЕКСНІСТЮ,
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ, ІНТУЇТИВНІСТЮ,
ЕФЕКТИВНІСТЮ, ЦІНОЮ ТА ШВИДКІСТЮ
ВПРОВАДЖЕННЯ

Після ознайомлення з пропозицією
просимо визначити об'єкти для
автоматизації зняття та передачі даних
та призначити відповідальну особу з
Вашого боку для впровадження системи, а
також дату та час для зустрічі або
Skype-презентації.

 

У разі якщо Ви вже використовуєте іншу
систему, наші фахівці візьмуть на себе
роботу з переносу даних, тим самим
позбавлять Вас додаткового
навантаження по створенню та
впровадженню системи. А також ми
проведемо навчання спеціалістів
енергоменеджмента та підготуємо всю
необхідну документацію.

КАТАЛОГ РІШЕНЬ

 

Все що потрібно - лише зв'язатися з нами.
Ми очікуємо на Ваш дзвінок за телефоном
або лист на електронну пошту:

+380665729770 

sales@energoservic.com

https://promo.energoservic.com 

З повагою, компанія “ТОВ.
ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА”

 

 Наша компанія робить активні кроки для

створення та впровадження відповідних
дій, інструментів, знань та
напрацювань, необхідних для створення
умов енергоефективності у громадах, у
тому числі впровадження системи
енергоменеджменту та
енергомоніторингу “АІС ЕНЕРГОСЕРВІС”
з ціллю ефективного використання та
споживання ресурсів, економії
бюджетних коштів за умови підвищення
якості послуг, а також створення та
просування інформації для залучення
ЕСКО-інвестицій.

“АІС ЕНЕРГОСЕРВІС” - сучасний
інструмент з можливістю щоденного
моніторингу споживання ресурсів,
аналізу та контролю отриманих даних та
рядом необхідного функціоналу.

Декілька можливостей системи:

 	* постійно відслідковувати споживання
ресурсів;
 	* своєчасно виявляти перевищення
встановлених норм споживання;
 	* отримувати статистику споживання в
натуральних та грошових показниках за
окремими об'єктами, групами об'єктів
різних напрямків та загалом міста за
будь-який обраний період;
 	* використовувати інструменти
моніторингу, обліку, контролю
споживання паливно-енергетичних
ресурсів;
 	* отримувати сповіщення щодо
недотримання контрольних параметрів
(базові рівні споживання, встановлені
ліміти, нормативне споживання,
температура, інші параметри);
 	* отримати дієвий інструмент
відслідкування окупності
енергозберігаючих заходів.

АІС“ЕНЕРГОСЕРВІС: ОБЛІК, КОНТРОЛЬ,
ЕКОНОМІЯ” визнана однією з провідних
платформи з енергомоніторингу в
Україні, що підтверджується експертним
звітом Асоціації енергоефективних
міст “Дослідження стану
енергоменеджменту в містах України”
2020 р.

НЕ МАЄ АНАЛОГІВ ЗА КОМПЛЕКСНІСТЮ,
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ, ІНТУЇТИВНІСТЮ,
ЕФЕКТИВНІСТЮ, ЦІНОЮ ТА ШВИДКІСТЮ
ВПРОВАДЖЕННЯ

Після ознайомлення з пропозицією
просимо визначити об'єкти для
автоматизації зняття та передачі даних
та призначити відповідальну особу з
Вашого боку для впровадження системи, а
також дату та час для зустрічі або
Skype-презентації.

У разі якщо Ви вже використовуєте іншу
систему, наші фахівці візьмуть на себе
роботу з переносу даних, тим самим
позбавлять Вас додаткового
навантаження по створенню та
впровадженню системи. А також ми
проведемо навчання спеціалістів
енергоменеджмента та підготуємо всю
необхідну документацію.

Все що потрібно - лише зв'язатися з нами.
Ми очікуємо на Ваш дзвінок за телефоном
або лист на електронну пошту:

+380684841869

sales@energoservic.com

https://promo.energoservic.com 

З повагою, компанія “ТОВ.
ЕНЕРГОСЕРВІС.КОМ.ЮА”

 

 АНОНС

24 грудня – Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності. Енергоефективність у закладах освіти і науки»

 

24 грудня 2021 року Держенергоефективності спільно з Львівською політехнікою проводить Всеукраїнський форум високого рівня «Освіта і наука у сфері енергоефективності.  Енергоефективність у закладах освіти і науки».

Ціль заходу – підняти та обговорити питання якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері енергоефективності, що наразі активно розбудовується в країні та створює попит на ринку праці, а також обговорити ефективні шляхи і джерела фінансування енергоефективної модернізації закладів освіти та науки.

Організатор – Держенергоефективності спільно із Національним університетом «Львівська політехніка» за підтримки GIZ та UNDP.

Серед запрошених спікерів:

 • Сергій ШКАРЛЕТ – Міністр освіти і науки України
 • Ігор ГАРБАРУК -  заступник Міністра освіти і науки України
 • Валерій БЕЗУС – Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України 
 • Максим КОЗИЦЬКИЙ – Голова Львівської обласної державної адміністрації*
 • Андрій САДОВИЙ – Голова Львівської міської ради*
 • Ірина ГРИМАК  –  Голова Львівської обласної ради*
 • Руслан СЛОБОДЯН - Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України
 • Юрій БОБАЛО – Ректор Львівської політехніки 
 • Анатолій ЗАГОРОДНІЙ – Президент НАН України*
 • Петро КУЛІКОВ – Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)*
 • Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ – Ректор Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»*
 • Володимир БУГРОВ – Ректор Київського національного університету   ім. Т. Шевченка*
 • Іван ГРИЩЕНКО –  Ректор Київського національного університету технологій та дизайну*
 • Микола САВИЦЬКИЙ - Ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
 • Олександр АЗЮКОВСЬКИЙ – Ректор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»*
 • Євген СОКОЛ – Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та багато інших.

Місце проведення: м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка».

До участі запрошуються ректори закладів вищої освіти, керівники наукових установ, представники фінансових установ, міжнародних організацій, експертної спільноти, ЗМІ.

Захід відбудеться офлайн, в актовому залі (Галерея Матейка) головного корпусу Львівської політехніки.

Довідки щодо участі у заході та акредитація ЗМІ - за тел.: 044 590-59-65096-906-85-95, 097-648-96-56б saeepressa@gmail.com (Управління комунікації Держенергоефективності).

Реєструйтеся обов’язково!

Реєстрація на Всеукраїнський форум є обов’язковою за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3j59ZgfwKLH5KnSQ1a3a5ff1nFVTz79UOPF2ZLtOcGOhMA/viewform?usp=sf_link

Після реєстрації, ближче до дати проведення заходу, буде надіслано підтвердження щодо участі.

 

Звертаємо увагу, що відповідно до постанови Уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»    масові заходи проводяться за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу, ринку), або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати).

 

-- 

З повагою,
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності 
тел/факс +38 (044) 590-59-65

 Держенергоефективності розробило план заходів з підвищення енергоефективності у закладах вищої освіти

 

 

Держенергоефективності підготувало проєкт розпорядження Уряду «Про затвердження плану заходів з підвищення енергоефективності у закладах вищої освіти до 2026 року».

 

 

«Розвиток енергоефективної економіки неможливий без розкриття освітньо-наукового потенціалу. Тому цей напрям став пріоритетом для нас. Ми уклали меморандум про співпрацю з МОН, і вже напрацювали план конкретних заходів на реалізацію цього меморандуму, щоб посилити роботу з енергоефективності в освіті та зрушити ситуацію з місця», - прокоментував Голова Держенергоефективності Валерій Безус.

 

 

Планом передбачено цілу низку заходів, серед яких:

 

 

-      розробка, затвердження та реалізація Стратегії термомодернізації будівель та споруд закладів вищої освіти до 2026 року;

 

 

-      залучення інвесторів, МФО та донорів для реалізації заходів з підвищення енергоефективності;

 

 

-      створення Офісу підтримки реалізації енергоефективних проєктів;

 

 

-      проведення енергоаудитів та сертифікації енергетичної ефективності будівель закладів вищої освіти;

 

 

-      впровадження систем енергетичного менеджменту в закладах вищої освіти;

 

 

-      створити мережі закладів вищої освіти для обміну досвідом щодо найкращих практик з підвищення енергоефективності;

 

 

-      забезпечити перегляд необхідної кількості підготовки фахівців у сфері енергоефективності;

 

 

-      популяризація енергоефективності.

 

 

Як пояснив Валерій Безус, потенціал енергоефективності в освіті дуже значний і досі невикористаний навіть на третину. Важливо усвідомлювати, що розвиток цього напряму має широкий спектр функцій: навчальний, культурний (формування енергоефективного мислення майбутніх поколінь), економічний (заощаджені на енергоносіях кошти можна інвестувати в конкурентоздатність університетів), інноваційний (розробка та новітніх технологій, рішень) та інші.

 

 

Наразі проєкт акта узгоджується із профільними міністерствами.

 

 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

 

 

 

 

 

 
-- 
З повагою,
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності 
тел/факс +38 (044) 590-59-65
м.Київ, провулок Музейний, 12

 

 Уряд схвалив Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року

 

 

29 грудня 2021 року на засіданні Уряду схвалено Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року. Водночас затверджено 3-річний план заходів з його реалізації у 2021-2023 роках.

 

 

Національний план розроблено Держенергоефективності спільно з Міненерго за участю Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

 

 

Мета – встановити національну ціль з енергоефективності та заходи для її досягнення відповідно до європейських підходів Директиви 2012/27/ЄС «Про енергоефективність».

 

 

Так, Національним планом визначено такі національні цілі з енергоефективності – первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91,5 млн. т н.е та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.    

 

 

За енергоефективним сценарієм передбачається досягти скорочення споживання енергії у 2030 році відносно базового сценарію розвитку економіки та енергетичної системи (Business-as-usual):

 

 

- на 22,3% (первинне споживання енергії);

 

 

- на 17,1% (кінцеве споживання енергії).

 

 

Щоб досягти поставленої мети, до Національного плану включено цілу низку секторальних та міжсекторальних заходів з підвищення енергоефективності. Вони охоплюють різні сектори: житловий та громадський сектор, транспорт, промисловість, енергетика.

 

 

Заходи включають стимулювання енергоефективності промислових підприємств та житлових будинків, енергомаркування та екодизайн, повний комерційний облік комунальних послуг, скорочення втрат в мережах передачі та розподілу електричної енергії, розподілу природного газу тощо.

 

 

Важливо, що враховано необхідність підвищення рівня ефективного використання енергії на всіх етапах: від її генерації до транспортування і споживання.

 

 

Як пояснив Голова Держенергоефективності Валерій Безус, Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до стратегічного планування та реалізації державної політики в сфері енергоефективності. Встановлення стратегічних та короткострокових цілей дозволить відслідковувати тенденції та вчасно реагувати і вживати необхідні заходи для їх досягнення.

 

 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

 

 

-- 
З повагою,
Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності 
тел/факс +38 (044) 590-59-65
м.Київ, провулок Музейний, 12

 

 Держгеокадастр повідомляє значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік

За інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2021 рік становив 110,0% 

Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 30.11.2021 № 1914–IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень») індекс споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням 100 відсотків:

- за 2017–2022 роки – для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів);

- за 2017–2020 роки – для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення.

Відповідно значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок за 2021 рік становить:

- для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0;

- для земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення – 1,1.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703; 1997-й – 1,059; 1998-й – 1,006; 1999-й – 1,127; 2000-й – 1,182; 2001-й – 1,02; 2005-й – 1,035; 2007-й – 1,028; 2008-й – 1,152; 2009-й – 1,059; 2010-й – 1,0; 2011-й – 1,0; 2012-й – 1,0; 2013-й – 1,0; 2014-й – 1,249; 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 – для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження); 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та 2 перелоги) – 1,0; для земель несільськогосподарського призначення – 1,06; 2017 рік – 1,0, 2018-й – 1,0; 2019 рік – 1,0; 2020 рік – 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002-й, 2003-й, 2004-й та 2006 рік не індексувалася.


 Держенергоефективності розроблено проєкт Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року

 

 

Держенергоефективності оприлюднило для обговорення розроблений проєкт Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року (НПД ВЕ 2030).

 

 

У проєкті НПД ВЕ 2030 визначено індикативну ціль споживання енергії з відновлюваних джерел у 2030 році на рівні 27 %, у тому числі у секторах:

 

 

·       електроенергетики – 25 %;

 

 

·       опалення та охолодження – 35 %;

 

 

·       транспорту – 14 %.

 

 

Національний план не тільки встановлює цілі розвитку галузі до 2030 року, а й передбачає заходи, які забезпечать збалансований розвиток відновлюваної електроенергетики, теплоенергетики та споживання відновлюваних джерел на транспорті.

 

 

Так, зважаючи на виклики технічного та економічного характеру у сфері відновлюваної енергетики, в документі приділено значну увагу, зокрема:

 

 

·       забезпеченню сталості генерації об’єктів відновлюваної генерації, підвищенню надійності енергопостачання, перенесенню сезонних змін попиту на електроенергію;

 

 

·       стимулюванню виробництва «чистої» електроенергії на ринкових засадах;

 

 

·       удосконаленню умов підтримки енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств;

 

 

·       запровадженню механізму видачі гарантії походження електроенергії;

 

 

·       стимулюванню використання енергоносіїв з ВДЕ у транспортному секторі.

 

 

Під час підготовки НПД ВЕ 2030 враховано реальний стан відновлюваної енергетики та відповідні цільові показники, визначені у вже затверджених державних стратегічних документах та європейських директивах, а також пропозиції центральних органів виконавчої влади, профільних організацій, експертів та наукових установ.

 

 

Проєкт плану підготовлено на виконання рішення РНБО від 23.03.2021 «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 23.03.2021 № 111.

 

 

Проєкт НПД ВЕ 2030 погоджено з Міністерством енергетики України і направлено на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади.

 

 

Обговорення триватиме до 20 лютого 2022 року. Проєкт НПД ВЕ 2030 розміщено на офіційному веб-сайті Держенергоефективності за посиланням: https://saee.gov.ua/uk/content/elektronni-consultatsii. Пропозиції приймаються на електронну пошту: saeevde@gmail.com або за поштовою адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12.

 

 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності


 

 Закон «Про енергетичну ефективність» в дії: перехід до європейських практик

 

 

 

 

 

Україна відмовляється від застарілих адміністративних інструментів  енергозбереження і переходить до сучасних європейських практик реалізації політики енергоефективності.

 

Драйвером цього процесу став прийнятий у жовтні 2021 року Закон України «Про енергетичну ефективність», розроблений за участю Держенергоефективності.

 

Так, сьогодні відповідно до закону вже відсутня вимога щодо проведення державної експертизи з енергозбереження. Нормативно-правові акти, які регулювали надання цієї послуги, скасовано постановою Уряду від 12 січня 2022 р. № 17.

 

Натомість, законом передбачено широке використання таких інструментів, як енергетичний менеджмент та аудит.

 

Відтепер в Україні особлива увага приділятиметься впровадженню системи енергоменеджменту в органах державної влади, місцевого самоврядування та в бюджетній сфері.

 

Зокрема, визначено важливі умови впровадження енергоменеджменту:

 

 

-      рішення про запровадження системи енергоменеджменту є обов’язковим, якщо орган місцевого самоврядування має намір отримати державну підтримку на реалізацію енергоефективних заходів;

 

 

-      органи державної влади та місцевого самоврядування зможуть використати економію коштів, що виникла завдяки енергоменеджменту, для впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах;

 

 

-      великі підприємства, які запровадять системи енергетичного та/або екологічного менеджменту, сертифіковані відповідно до гармонізованих міжнародних і регіональних стандартів, звільняються від обов’язку проведення енергетичного аудиту.

 

Вагомою нормою закону є створення в Україні Національної системи моніторингу енергоефективності.

 

Ця система необхідна для збору, обробки та використання інформації про рівень енергоефективності, виконання Національного плану дій з енергоефективності, стратегії термомодернізації будівель, державних цільових програм енергоефективності, впровадження місцевих енергетичних планів.

 

Також завдяки закону набули «нового дихання» положення щодо енергоаудиту. Якщо в старому законі «Про енергозбереження» визначалась лише мета проведення енергоаудиту, то зараз законом врегульовано діяльність у цьому напрямі.

 

Основні положення закону щодо енергоаудиту:

 

 

-      енергетичний аудит здійснюється незалежним енергетичним аудитором;

 

 

-      кваліфікація енергоаудиторів має підтверджуватися кваліфікаційним сертифікатом;

 

 

-      за результатами енергоаудиту складається звіт. Витяг зі звіту з енергоаудиту вноситься до бази даних витягів, яку буде вести на своєму сайті Держенергоефективності;

 

 

-      Держенергоефективності буде здійснювати незалежний моніторинг витягів із звітів з енергетичного аудиту та у разі виявлення невідповідності вимогам законодавства буде проводити їх верифікацію;

 

 

-      державний орган може здійснювати незалежну верифікацію звітів з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту на платній основі;

 

 

-      великі підприємства зобов’язані проводити енергетичний аудит кожні 4 роки.

 

У цілому, реалізація закону створить умови для розвитку ринку енергоефективних заходів та проєктів, а також моніторингу рівня енергоспоживання в Україні.

 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю


 

 Знищуйте мишей на посівах

   В цей час заселення багаторічних трав, озимих зернових та ріпаку мишовидними гризунами значно знизилось внаслідок загибелі їх під час дощів та танення снігу. Але якщо заселеність мишами складає більше трьох колоній на один гектар (в колонії може бути до 10 жилих нори), необхідно застосувати хімічні або біологічні методи боротьби.

   На державному рівні виготовлення та застосування фосфіду цинку заборонено, тому найефективнішими хімічними препаратами є ізоцин, бродісан, бродіфакум, із біологічних - бактероденцид та бактокумарин.

   Зерновий бактероденцид готується на зерні пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи, тому не потребує додаткових продуктів для принади, адже сам нею являється. Представляє собою розпарене зерно, на якому знаходяться бактерії мишачого тифу. Гинуть миші через 5-14 днів у залежності від умов. Шкідники, що захворіли, стають малорухливими та перестають харчуватися. На них нерідко нападають здорові гризуни, що призводе до поширення інфекції.Вона також передається потомству, що викликає загибель усієї колонії. При неодноразовому застосуванні препарату загибель гризунів досягає 90%. Інтервал між обробками не повинен перевищувати 10-15 діб. Найбільш доцільно застосовувати препарат у холодну пору року (осінньо-зимовий та ранньовесняний періоди) в місцях масового скупчення гризунів. Низька температура та її коливання не знижують якості препарату. Норма застосування – від 1 до 3 кілограмів на гектар в залежності від заселеності посівів мишами. На полях препарат розкладають у нірки по 2-3 грами в кожну, загорнувши його в паперові кульки для убезпечення клювання птахами. Можна застосовувати його і в складських приміщеннях при нормі 200 грамів на 100 м2.  Гарантійний термін зберігання – 90 днів при температурі плюс 4-15 градусів та один рік при температурі від мінус 25 до плюс 40С.

Бактокумарин має такий же принцип виготовлення та застосування. Відмінність цих препаратів у тому, що при виготовленні бактокумарину в зернову суміш додають зоокумарин. Поєднання бактерій тифу із зоокумарином значно підсилює силу препарату. Використовують проти мишей та, в основному, проти щурів. Термін зберігання два місяці при температурі 2-50С, при кімнатній – один місяць.

   До роботи з вказаними препаратами не допускаються особи із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та матері, що годують дітей груддю. Під час робіт забороняється курити, пити, приймати їжу. Після роботи необхідно ретельно вимити руки з милом, а посуд – гарячою водою з миючими засобами. Забороняється використовувати препарати у дитячих закладах та в місцях відкритого зберігання продуктів.

   Для придбання хімічних препаратів необхідно звертатися до комерційних структур, що мають ліцензію на право оптово-роздрібної торгівлі пестицидами, агрохімікатами та регуляторами росту рослин. Придбати біологічні препарати в Миколаївській області можна лише в Новоодеськійбіолабораторії (тел. 05167-21396,  0977337669, 0669617397).

Головний спеціаліст Головного управління                                                       Держпродспоживслужби в Миколаївській області                     Олена ПРОЦІВ


 

 Громади Миколаївської області можуть розробити програму з управління відходами за підтримки U-LEAD

Отримати теоретичні та практичні знання, ознайомитися з кращими практиками управління побутовими відходами в Україні та за кордоном, розробити місцевий план управління ТВП в громаді зможуть учасники нової навчальної програми від «U-LEAD з Європою». 

- Для участі у навчанні будуть відібрані 12 територіальних громад, населення яких не перевищує 50 тисяч жителів із Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Це можливість для територіальних громад розробити та/або адаптувати Місцевий план управління відходами, вивчити найкращий міжнародний та український досвід у цій сфері. Крім того, до участі заохочуються громади, які у перспективі зможуть розробити спільні проєкти, - повідомив керівник Регіонального офісу "U-LEAD з Європою" у Миколаївській області Олег Ільницький.

Навчальний курс буде проходити онлайн і складатиметься з восьми логічно пов’язаних навчальних заходів, що поєднують теоретичні та практичні семінари (з 10 березня по 2 червня 2022 року).

Представники громад зможуть більше дізнатися про основні зміни законодавчого та нормативно-правового характеру у сфері управління відходами в Україні, кращі міжнародні практики та успішний український досвід, порядок розробки місцевих планів управління відходами в громадах.

У квітні учасники будуть запрошені у  віртуальний навчальний візит до громади, яка має успішний досвід управління відходами. Крім того, експерти U-LEAD впродовж навчального періоду з березня до липня надаватимуть консультативну підтримку представникам громад-учасниць.

Також U-LEAD надасть фінансову підтримку на реалізацію спільного проєкту щодо управління відходами. 

Для участі у відборі необхідно заповнити форму https://bit.ly/3KlDnkU

До 18.00 9 лютого 2022 року надіслати її на адресу: regops.u-lead@giz.de

В темі повідомлення вказуйте «Управління відходами, назва громади та область»

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та розширює можливості громад.


 

  Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України в рамках реалізації проєкту «Кращі агропрактики для мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств» продовжує серію неформальних онлайн зустрічей (мітапів) з кращих практик у плодоовочевому секторі, секторі тваринництва, аквакультури, птахівництва (окрім курей), кондитерської та крафтової продукції.

Доводимо до вашого відома, що 03 лютого 2022 року о 10.00 годині відбудеться онлайн мітап (ZOOM-платформа) за темою: «Кращі агропрактики у птахівництві».

В заході братимуть участь:

Варвара РЯБОКОНЬ – фермерка з Харківщини. Займається вирощуванням племінних індиків, батьківське стадо господарства налічує близько 1 тис голів. Розповість про 30-ти річний, непростий шлях від становлення підприємства до його стабільної та успішної діяльності. Розкриє секрети власних напрацювань та дієвих, відпрацьованих практик, в тому числі. й заготівлі кормів на власній, повністю механізованій установці. Поділиться амбітними планами щодо подальшого розвитку та оптимізації підприємства.

Наталія ШОМІНА – кандидат сільськогосподарських наук, експерт Центру обслуговування із птахівництва, який нещодавно створено на Харківщині. Центр надає широкий асортимент послуг для птахівників, а також має свою експериментальну ферму, на якій утримуються кури та індики вітчизняних порід. Розповість про особливості ведення такої галузі, які труднощі та проблеми виникають в процесі діяльності, а також про допомогу, яку можуть отримати птахівники у новоствореному Центрі. Розкриє секрети  застосування ефективних практик, інструментів, які допомагають оптимізувати виробництво. Поділиться планами та напрацюваннями в подальшому розвитку даної галузі.

Проєкт реалізується Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Посилання для реєстрації:  

https://forms.gle/jRErvnHvnGe5Kn1B9.

Посилання для підключення буде надіслано зареєстрованим учасникам.

Просимо долучитися до мітапу і посприяти в популяризації даного заходу та поінформувати зацікавлені особи для їх участі.

Програма додається.

 

Час

Назва заходу

09:45-10:00

Підключення до ZOOM-платформи

10.00-10.10

Вітальне слово.

 • Іван ПАНЬКІВ, Президент Національної асоціації сільськогосподарських, дорадчих служб України (НАСДСУ).

 • Ірина БАРЗО, керівник проєкту «Кращі АГРО практики для ММСП», модератор заходу.

10.10-11.40

Презентація кращих агропрактик у птахівництві. Запитання-відповіді.

 • Варвара РЯБОКОНЬ, фермерка з Харківщини - 45 (хв.)

 • Наталія ШОМІНА, кандидат сільськогосподарських наук, експерт Центру обслуговування із птахівництва, Харківська область – 45 (хв.)

11.40-12.00

Підсумки.


 

 Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України в рамках реалізації проєкту «Кращі агропрактики для мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств» продовжує серію неформальних онлайн зустрічей (мітапів) з кращих практик в аквакультурі.

Доводимо до вашого відома, що 08 лютого 2022 року о 10.00 годині відбудеться черговий онлайн мітап (ZOOM-платформа) за темою: «Кращі агропрактики в аквакультурі».

В заході братимуть участь:

Юрій Яременко - рибовод із Київщини. Керуючий партнер групи компаній «Бестер». Займається вирощуванням осетрових видів риб та виробництвом чорної ікри. Розповість про багаторічний та непростий шлях становлення підприємства, про гальмування розвитку такої справи через свавілля чиновників, з якими доводиться боротися. Розкриє секрети власних напрацювань та дієвих, відпрацьованих практик, в тому числі, про повний цикл вирощування гідробіонтів «від ікри до ікри», власне виробництво рибних делікатесів. Поділиться амбітними планами щодо подальшого розвитку та оптимізації власного підприємства.

Володимир Гурман - голова наглядової ради ПрАТ «Компанія «Бастіон». Компанія спеціалізується на переробці свіжої і свіжомороженої риби і морепродуктів. Розповість історію започаткування виробництва, проблеми та труднощі, які виникали в процесі діяльності, та як вирішували непрості задачі. Поділиться секретами власних ноу-хау та дієвих практик. Зокрема, про ефективні методи заморозки продукції та багато іншого. Розповість про плани та власне бачення щодо розвитку аквакультури в Україні.

Проєкт реалізується Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/bDhfR1ZPpuB1Rfb6A

Посилання для підключення буде надіслано зареєстрованим учасникам.

Просимо долучитися до мітапу і посприяти в популяризації даного заходу та поінформувати зацікавлені особи для їх участі.

Програма додається.

 

Час

Назва заходу

09:45-10:00

Підключення до ZOOM-платформи

10:00-10:10

Вітальне слово.

Іван Паньків, Президент Національної асоціації сільськогосподарських, дорадчих служб України (НАСДСУ).

Ірина Барзо, керівник проєкту «Кращі агропрактики для ММСП», модератор заходу.

10:10-11:40

Презентація кращих агропрактик в аквакультурі. Запитання-відповіді.

Юрій Яременко, рибовод із Київщини. Керуючий партнер групи компаній «Бестер». - 45 хв.

Володимир Гурман, голова наглядової ради ПрАТ «Компанія «Бастіон» - 45 хв.

11:40-12:00

Підсумки.

 


 

  Лист ДУ "Професійні закупівлі" від 02.02.2022 №44 щодо проведення вебінару для замовників в розумінні ЗУ "Про публічні закупівлі" про закупівлю електроенергії
Формат: PDF | Добавлен: 07/02/2022 16:48:34
867Kb Скачать скачать

 U-LEAD запрошує громади взяти участь у навчальній програмі на «Просторове планування та управління природними ресурсами»


 Програма "U-LEAD з Європою" оголосила конкурсний відбір серед громад для участі у навчальній програмі «Кроки для команд спеціалістів» на тему «Просторове планування та управління природними ресурсами».


 Як повідомили у  Регіональному офісі "U-LEAD з Європою" у Миколаївській області, навчальний курс складатиметься з двох етапів. Під час першого етапу, який триватиме впродовж квітня-травня 2022 року, учасники вчатимуть теоретичні та практичні засади просторового планування у громадах. Після успішного завершення першого етапу учасники отримають відповідний сертифікат.


 За результатами участі в першому етапі будуть відібрані 48 громад, які отримають додаткову експертну підтримку і працюватимуть над підготовкою завдання для розробки Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або проведенні аудиту земельних ресурсів. Другий етап триватиме з червня до листопада 2022 року.
 
 Крім того, всі 48 громад отримають експертну підтримку у розробці геоінформаційних карт, які можуть бути використані як основа для повноцінного місцевого кадастру або ГІС-порталу.
 
 - Реалії такі, що рано чи пізно кожна громада розроблятиме Комплексний плану просторового розвитку та проведе аудит природних ресурсів. Знання та розуміння інструментів просторового планування допомагають стануть в нагоді під час формулювання стратегічних, економічних та соціальних цілей, оскільки дозволяють систематизувати та дослідити в повній мірі ресурси громади. Під час теоретичних та практичних занять учасники отримують покрокові алгоритми та рекомендації експертів, формують практичні навички використання геоінформаційних систем, навчаються працювати в команді, - розповів Олег Ільницький, керівник Регіонального офісу "U-LEAD з Європою" у Миколаївській області.

 

Для участі у навчальній програмі необхідно:

запропонувати команду спеціалістів у складі до 3 осіб;

забезпечити спеціалістам доступ до мережі Інтернет і належне технічне обладнання (комп’ютер з камерою та мікрофоном);

заповнити аплікаційну форму, яку можна завантажити тут: https://bit.ly/3smnh2j


 Заповнену форму надіслати до 18:00 24 лютого 2022 року на електронну скриньку regops.u-lead@giz.de. В темі повідомлення слід вказати назву громади та область.


 Результати відбору будуть повідомлені 15 березня 2021 року. Особливо заохочуються до участі територіальні громади з чисельністю населення до 50 000. У випадку виникнення питань, просимо надсилати їх на електронну скриньку: regops.u-lead@giz.de


 Нагадаємо, що минулого року команди з 225 громад взяли участь в цій унікальній навчальній програмі. 


 Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та розширює можливості громад.


 

 Оздоровлення економіки підприємств водопостачання і водовідведення лежить саме в площині підвищення енергоефективності

Про це повідомив Голова Держенергоефективності Валерій Безус під час відкриття Міжнародного водного форуму, організованого Асоціацією «Укрводоканалекологія» 16 лютого цього року.

«Впевнений, що оздоровлення економіки підприємств водопостачання і водовідведення лежить саме в площині підвищення рівня енергетичної ефективності, при чому в її широкому контексті: йдеться не тільки про використання електроенергії, а всіх видів енергетичних ресурсів і новітніх технологій, які пов’язані із відновлюваними джерелами енергії,  альтернативними видами палива», - наголосив В.Безус.

Для стимулювання енергоефективності у зазначеній сфері прийнято низку законодавчих змін.

«Прийнятим минулого року Законом України «Про енергетичну ефективність» вперше передбачено безпосереднє завдання Уряду розробити державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств водопостачання і водовідведення», - підкреслив В.Безус.

Водночас, вищезгаданий закон містить важливе положення: не менше 1% видаткової частини бюджету має спрямовуватися на заходи з енергоефективності.

«Тож у підприємств-водоканалів є можливість вступити у здорову боротьбу за фінансування необхідних проєктів з енергоефективності. Треба разом із народними депутатами, урядовцями плідно працювати над тим, щоб закласти відповідний бюджет на програму енергетичної модернізації», - наголосив Валерій Безус.

Варто зауважити, що Держенергоефективності на виконання закону вже розроблено проєкт Концепції Державної цільової програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення на 2022-2027 роки, яка спрямована на надання державної підтримки підприємствам водопостачання та водовідведення.

Необхідні кроки для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства також окреслили  народний депутат Євген Пивоваров, член НКРЕКП Ольга Бабій, представники Мінрегіону, профільних асоціацій і компаній.

Окрім цього, Валерій Безус привітав учасників форуму із прийняттям 15 лютого Парламентом закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму на 2022-2026 роки «Питна вода України». Програма має бути ядром реалізації подальшої національної політики з точки зору забезпечення якості води та сталості питного водопостачання.

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективно


 

 До відома користувачів комунальних послуг

Баштанська районна військова адміністрація, з метою погашення значного обсягу боргів населенням за послуги з постачання енергоносіїв в осінньо-зимовий період 2022/2023 років наголошує, що оплата комунальних послуг є запорукою вчасного належного проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років. Окрім цього, - це є важливою складовою взаємодії між підприємствами енергопостачання із підрозділами з питань соціального захисту місцевих органів влади щодо моніторингу ситуації на території району  у частині розрахунків з постачальниками за спожиті енергоносії, централізоване водопостачання та водовідведення.

Для оплати послуг споживачами за спожиті електроенергію, природний газ, водопостачання рекомендуємо скористатись мобільними додатками, платіжними системами: «Ощад24», «Приват24», «МоноБанк».