Головна Новини Герої не вмирають Учасникам бойових дій та членам їх сімей Пробація району Електронне звернення Інформація для користувачів з вадами зору

Перелік документів та види інформації, що знаходяться у володінні Баштанської районної ради

1. Рішення районної ради.
2. Проекти рішень районної ради.
3. Рішення президії районної ради.
4. Рішення постійних комісій районної ради.
5. Рекомендації постійних комісій районної ради.
6. Висновки постійних комісій районної ради.
7. Розпорядження голови районної ради.
8. Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Баштанської районної ради.
9. Протоколи пленарних засідань Баштанської районної ради.
10. Протоколи засідань президії районної ради.
11. Протоколи засідань постійних комісій районної ради.
12. Протоколи засідань Координаційної ради з питань місцевого самовряду-вання про голові Баштанської районної ради.
13. Протоколи засідань Комісії з питань нагородження Почесною грамотою районної ради.
14. Протоколи апаратних нарад.
15. Протоколи зборів профспілкової організації, засідань профспілкового комітету Баштанської районної ради.
16. Протоколи засідань конкурсних комісій на заміщення вакантних посад.
17. Протоколи засідань атестаційної комісії районної ради.
18. Протоколи засідань експертної комісії районної ради.
19. Протоколи нарад, нарад семінарів з міським, сільськими головами, секре-тарями рад.
20. Структура виконавчого апарату Баштанської районної ради.
21. Регламент роботи Баштанської районної ради сьомого скликання.
22. Районні програми та інформації про хід їх виконання.
23. Колективний договір, зміни та доповнення до нього.
24. Особові справи працівників виконавчого апарату районної ради.
25. Положення про виконавчий апарат, відділи, сектори та посадові інструкції працівників виконавчого апарату Баштанської районної ради.
26. Положення про архів, експертну комісію Баштанської районної ради.
27. Інструкція з діловодства у Баштанській районній раді та її виконавчому апараті. 
28. Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і зни-щення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Баштанській районній раді.
29. Вхідні та вихідні листи.
30. Документи обліку військовозобов'язаних.
31.  Документи щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Баштанської районної ради.
32. Документи комісії виконавчого апарату районної ради з питань загально-обов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
33. Документи комісії з питань поновлення прав реабілітованих.
34. Документи про проведення щорічної оцінки роботи працівників виконав-чого апарату Баштанської районної ради.
35. Документи про проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату Баштанської районної ради.
36. Звернення (пропозиції, заяви, скарги), запити громадян, у тому числі електронні, електронні петиції.
37. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, що є у володінні Баштанської районної ради, надання відповідей на ці запити.
38. Графік проведення особистого та виїзних прийомів громадян, телефонної гарячої лінії зв'язку керівництвом Баштанської районної ради.
38. Графіки особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Баштанської районної ради.
40. Графіки роботи "телефону довіри" у Баштанській районній раді для проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.
41. Графік прийому громадян депутатами Баштанської районної ради сьомого скликання.
42. Угоди, договори, заяви, меморандуми Баштанської районної ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, організаціями тощо.
43. Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працюючих у виконавчому апараті районної ради і депутатів районної ради.
44. Списки депутатів Баштанської районної ради.
45. Список телефонних номерів керівників органів місцевого самовряду-вання Баштанського району.
46. Список телефонних номерів працівників виконавчого апарату Баштан-ської районної ради.
47. Списки помічників-консультантів депутатів Баштанської районної ради.
48. Списки почесних громадян Баштанського району. 
49. Плани основних заходів, що проводяться районною радою та її виконав-чим апаратом щомісяця.
50. Поіменне голосування депутатів Баштанської районної ради на сесіях районної ради сьомого скликання.
51. Звіти щодо задоволення запитів на інформацію.
52. Звіти про роботу зі зверненнями громадян.
53. Річні статистичні звіти з кадрових питань.
54. Звіти про проведення щорічної оцінки роботи працівників виконавчого апарату Баштанської районної ради.
55. Фінансова звітність суб’єктів господарювання спільної власності терито-ріальних громад міста, сіл Баштанського району.
56. Режим роботи виконавчого апарату Баштанської районної ради.
57. Інформація щодо захисту прав та інтересів Баштанської районної ради у судових органах.
58. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається у районній раді.
59. Перелік та склад постійних комісій Баштанської районної ради.
60. Перелік та склад депутатських фракцій у Баштанській районній раді.
61. Перелік наборів відкритих даних.
62. Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад міста, сіл Баш-танського району.
63. Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад міста, сіл Баш-танського району, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду).
64. Перелік незадіяних земельних ділянок майнових об’єктів (приміщень) спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району, які можуть бути передані в оренду чи інше право користування.
65. Перелік суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району.
66. Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району.
67. Штатний розпис виконавчого апарату Баштанської районної ради.
68. Кошторис Баштанської районної ради на рік.
69. Паспорта бюджетної програми та зміни до них.
70. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
71. Місячні, квартальні, річні бухгалтерські звіти.
72. Річний план закупівель.
73. Інші види інформації, якою володіє Баштанська районна рада.